שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 133693 הדפס   חזור >>
נושא:

מודולים לאיחסון אמצעי הובלה בהיטס

תאריך הזנה:19/06/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
11/07/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
15,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ביצע וסיפק המציע עבודות קונסטרוקציה שונות ממתכת ללקוחות שונים. 2. למציע היה מחזור כספי בהיקף של 300,000 ש"ח (לא כולל מע"מ) לפחות בכל אחת מן השנים 2014 ו- 2015. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות:
איש קשר:מר אבי הרצפלד - מנהל מחלקת ציוד דוארי ומיון עתידי, בדוא"ל: avihr@postil.com (מס' טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 054-2888793).
ענף:אחסון / גניזה; הסעות/ הובלות / סבלות
טפסי המכרז: מכרז 133693.pdf
טפסי עדכונים: שרטוט 2-030.PDF  שרטוט 2-010.pdf  שרטוט 1-101.pdf  שרטוט 1-102.pdf  שרטוט 2-020.PDF  שרטוט 1-101 נוסף.pdf  שרטוט 1-100.pdf  שרטוט 1-105.pdf  שרטוט 2-040.PDF  שרטוט 1-100 נוסף.pdf  שרטוט 2-020 מראה.PDF  שרטוט בסיס.PDF
טפסי תוספת: פרסום 24-17 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר