שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 132674 הדפס   חזור >>
נושא:

חלקי חילוף לשרשרת מערך השינוע בבית המיון בת"א

תאריך הזנה:25/05/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
13/06/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
40,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:לספק אשר מייבא את החלקים מחברת שירהולץ גרמניה תנאי הסף הינן כדלקמן: 1. למציע היה מחזור כספי של לפחות 500,000 ₪ (כולל מע"מ) בכל אחת מן השנים 2015,2014,2013 2. הספק מורשה ע"י חברת שירהולץ לספק את החלקים ולהפיצם בישראל. לספק אשר מציע חלקים חליפיים תנאי הסף הינם כדלקמן: 3. למציע היה מחזור כספי של לפחות 500,000 ₪ (כולל מע"מ) בכל אחת מן השנים 2015,2014,2013 4. הספק מורשה ע"י יצרן החלקים המוצעים לספק את החלקים ולהפיצם בישראל. 5. יצרן החלקים ייצר וסיפק במהלך השנתיים האחרונות לפחות 1,000 חלקים בסה"כ (מסבים, שרשרות שינוע) ,כדוגמת החלקים המוצעים על ידי המציע במכרז זה. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות:
איש קשר:אל: מר עמיר קטריוס באמצעות דוא"ל amirk@postil.com
ענף:כלי עבודה; ציוד; תחזוקה
טפסי המכרז: 132674 מכרז.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר