שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 132375 הדפס   חזור >>
נושא:

הפקה, הדפסה, אריזה ועיטוף של ערכות לצורך מסירת כרטיסי חיוב ללקוחות בנק הדואר

תאריך הזנה:27/04/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
23/05/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
92,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, סיפק המציע שירותי אריזה/עיטוף של כרטיסי חיוב (כרטיסי בנק, כרטיסי אשראי או כרטיסי תשלום הניתנים לטעינה בכסף) עבור לקוח אחד לפחות שהוא בנק בישראל (לרבות בנק הדואר/ חברת דואר ישראל) או חברה המנפיקה כרטיסי אשראי בישראל בהיקף של 25,000 כרטיסים לפחות. 2. למציע יכולת לבצע תהליכי שידור קבצים וקבלת קבצים בפרוטוקול מאובטח (SFTP או FTPS). 3. לרשות המציע ציוד המסוגל לבצע קריאה אופטית של מידע משתנה דינאמי מכרטיס חיוב ולהדפיס בהתאמה ברקוד בהזרקת דיו על גבי מדבקה. 4. לרשות המציע ציוד להנפקת כרטיסי קוד סודי עם משטח גירוד ביטחוני בהליך מאובטח עם בקרת מצלמות ממוחשבת. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות:
איש קשר:גב' רויטל מזרחי באמצעות דוא"ל revital_mi@postil.com(מס' טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 02-6290422).
ענף:דפוס וטפסים / נייר ומוצריו; הוצאה לאור
טפסי המכרז: מכרז 132375.pdf ו  חוזה שירותי הדפסה- גירסה סופית 23 4 17.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 19-17 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר