שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 132376 הדפס   חזור >>
נושא:

שרותי פתיחה, טיפול וסידור של מסמכים בנקאיים

תאריך הזנה:27/04/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
30/05/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
250,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע ניסיון של 3 שנים ב 3- שנים האחרונות, לפחות, במתן שירותים דומים לשירותים נשוא מכרז זה. 2. למציע מחזור שנתי של שלושה מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ) לפחות, בכל אחת מהשנים 2015 ו- 2016 3. השתתפות חובה בכנס מציעים שיערך ביום 9.5.2017 בשעה 21:00 בכניסה הראשית (לובי) של בניין ההנהלה, רח' יפו 217 בירושלים. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:שימו לב: היום, 18/5/17 פורסמו הבהרות ומסלולים. תודה. שימו לב: מועד ההגשה השתנה ל-30/5/17. היום 24/5/17 פורסם קובץ הבהרות שלישי
איש קשר:רויטל מזרחי
ענף:כח אדם
טפסי המכרז: מכרז 132376-פתיחת מאזנים.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 19-17 בערבית.pdf  הבהרות למכרז 132376.pdf  מסלולים בבנק הדואר.pdf  הבהרות מס. 2 למכרז 132376.pdf  הבהרה מספר 3 למכרז 132376.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר