שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 1/2017 ע.ג. הדפס   חזור >>
נושא:

ארגון נופשונים בארץ לגמלאי חברת הדואר לשנת 2017.

תאריך הזנה:26/04/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
11/05/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
40,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:בעלי ניסיון בענף תיירות הפנים, שעבדו במשך 12 החודשים האחרונים שקדמו למועד פרסום המכרז וביצעו בתקופה זו 3 פרויקטים, לפחות, עם 300 משתתפים בכל פרויקט לפחות . עידכון (9/5/17):בנוסף לתאריכים המבוקשים שצוינו למלונות בים המלח, ניתן להציע עבור המלונות בים המלח, הצעות גם לחודש יולי 2017 ולתחילת חודש דצמבר 2017. חודש יולי – למחצית הראשונה של החודש. חודש דצמבר – תאריכים 3.12.17 עד 7.12.17
הערות:עידכון (9/5/17):בנוסף לתאריכים המבוקשים שצוינו למלונות בים המלח, ניתן להציע עבור המלונות בים המלח, הצעות גם לחודש יולי 2017 ולתחילת חודש דצמבר 2017.
איש קשר:גב' דליה נתנאל באמצעות דוא"ל: dalian2@postil.com
ענף:תיירות / נופש
טפסי המכרז: מכרז נופשונים לגימלאים 2017.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 18-17 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר