שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 131288 הדפס   חזור >>
נושא:

הדפסה ואספקה של גיליונות בולים וקונטרסים

תאריך הזנה:20/04/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
16/05/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
45,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע מפעיל בית דפוס שבו ציוד המאפשר הדפסה לפחות בתשעה צבעים על נייר דו שכבתי (Self Adhesive) שטוח ובגלילים. 2. בבית הדפוס שמפעיל המציע פועלת מחלקת גרפיקה. 3. בבית הדפוס שמפעיל המציע יכולת הדפסה של 100,000 גליונות בולים ו/או קונטרסים ביום עבודה של 9 שעות. 4. למציע נסיון של לפחות 3 (שלש) שנים ב- 3 (שלש) השנים האחרונות שקדמו ליום האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, בהדפסה על גבי נייר דו שכבתי ועיבודו. 5. למציע יכולת לחסום את שטחי העבודה בהם מיוצר חומר רגיש/מסווג מפני כניסה של אנשים בלתי מורשים, בעת ייצור חומר רגיש/מסווג וכן יכולת לאחסן במקום נעול עודפים וחומר בתהליך הייצור. 6. המציע עומד בדרישות תקן 9001 ISO מהדורת שנת 2008 או 2015 ובידו אישור/תעודה (בתוקף) על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בפועל בארץ (כגון: מכון התקנים הישראלי, IQC – המכון לבקרה ואיכות, SGS ההחברה הכללית להשגחה). במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות:
איש קשר:אורלי מור באמצעות דוא"ל Orlymo@postil.com_ טלפון לבירור קבלת הדוא"ל 054-2888573
ענף:דפוס וטפסים / נייר ומוצריו
טפסי המכרז: מכרז 131288.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 17-17 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר