שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' השכרת נכסים לציבור 3/2017 הדפס   חזור >>
נושא:

השכרת נכסים לציבור 3/2017

תאריך הזנה:27/03/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
26/04/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
תנאים כלליים:
תנאי סף:
הערות:שימו לב: היום 2.4.17 עודכנו כל הטפסים והחוזים. נא להתייחס רק למעודכנים. תודה
איש קשר:אפרת אללי
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: פרסום 15-17 נכסים בפטור אזלצ.rtf
טפסי עדכונים: חוזה רוגוזין אשדוד חדש.pdf  טופס להגשת הצעה בפטור - רוגוזין אשדוד - 30.3.2017.pdf  חוזה אחד העם כלבו שלום תל אביב 30.3.17.pdf  חוזה יפו 23 ירושלים _צמוד לסניף הדואר 30.3.17_.pdf  חוזה יפו 23 ירושלים _צמוד לסניף הדואר 30.3.17_.pdf  דוגמת חוזה וטופס להגשת הצעה בפטור ממכרז סטנדרטי - 30.3.2017.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר