שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 131020 הדפס   חזור >>
נושא:

מערכת זיהוי תגובה ותחקור בנושא קוד זדוני

תאריך הזנה:22/03/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
04/04/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
30,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע הוא יצרן המערכת המוצעת (להלן: "היצרן"), או מורשה/מוסמך ע"י היצרן לספק את המערכת בישראל. 2. המערכת המוצעת סופקה והותקנה ל-3 לקוחות בישראל לפחות, כאשר אצל כל אחד מן הלקוחות כאמור המערכת מנטרת 5,000 מחשבים לפחות, והיא פועלת אצלם בייצור נכון למועד האחרון להגשת המכרז. 3. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המציע מספק שירותי תחקור ותמיכה ברצף (24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע) ללקוח אחד לפחות אצלו פועלת המערכת המוצעת בייצור. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות:
איש קשר:גיל זיסו טלפון: 050-344414 gilz@postil.com
ענף:אינטרנט; מחשוב/ ענא; שרותי תמיכה ותחזוקה; תוכנה; תקשורת
טפסי המכרז: 131020.xlsx ו  מכרז 131020.pdf ו  חוזה 131020.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 14-17 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר