שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 1/2017ע.ש.ר. הדפס   חזור >>
נושא:

ארגון נופשונים בארץ לעובדי החברה לשנת 2017.

תאריך הזנה:22/01/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
14/02/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאי הבא: בעלי ניסיון בענף תיירות הפנים, שעבדו במהלך שנת 2016, וביצעו בתקופה זו 3 פרויקטים, לפחות, עם 600 משתתפים בכל פרויקט לפחות . הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז. - את המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il , בלשונית "מכרזים" "מכרזי רכש" שבתחתית העמוד - לקבלת פרטים נוספים – יש לפנות לגברת דליה נתנאל טלפונים: 076-8872022, בתחום הרווחה של חברת דואר ישראל בע"מ, ברח' עוזי חסון 7 ירושלים, בימים א' – ה' בין השעות 14:00 – 09:00 בלבד. - הגשת ההצעות תהיה עד המועד האחרון המפורט בטבלה שלעיל בשעה 12:00 לתיבת המכרזים בתחום הרווחה של החברה, ברח' עוזי חסון 7 ירושלים.
הערות:שימו לב: פורסמו תשובות לשאלות (8/2/17)
איש קשר:דליה נתנאל טלפונים: 076-8872022,
ענף:תיירות / נופש
טפסי המכרז: 2017 נספח ט - טבלאות להגשת הצעת מחיר לנופשונים בארץ.xlsx ו  נספח ט - טבלאות להגשת הצעת מחיר - אירוח כפרי 2017xlsx.xlsx ו  נספח י - טבלאות להגשת כמויות חדרים לנופשונים בארץ 2017.xlsx ו  נספח י - טבלאות להגשת כמויות חדרים - אירוח כפרי 2017.xlsx
טפסי עדכונים: מכז 1-2017.pdf  פרסום נופשונים 5-17 בערבית.pdf  שאלות ותשובות למכרז נופשונים 1-2017.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר