שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 126192 הדפס   חזור >>
נושא:

מוצרי תוכן לילדים לחגי ישראל

תאריך הזנה:01/01/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
10/01/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע ביצע במהלך שלוש השנים הקודמות לתאריך המכרז, לפחות שלש עבודות להפקת מוצרי תוכן לילדים בגילאי 2 - 9, כל אחת בהיקף של 150,000 ₪ (כולל מע"מ) לפחות. 2. למציע זכויות שימוש בחמש דוגמאות לפחות של דמויות/ מותגים פופולארים לילדים בגילאי 2 - 9 להפקת מוצרי תוכן על בסיס הדמויות/מותגים ושימוש בהם לצורך פירסום ומכירה של המוצרים.
הערות:
איש קשר:שרון אבל / עמליה מרקוס באמצעות פקס': 8873901 - 076 ו/או דוא"ל: _sharona@postil.com או amalyam@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הפקס' או הדוא"ל: 0768873945).
ענף:כללי; פרסום / שיווק
טפסי המכרז: 126192.xls ו  126192 מכרז.pdf ו  126192 חוזה.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר