שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 121632 הדפס   חזור >>
נושא:

ייצור ואספקה של חלקים בעיבוד שבבי למערך המיון והשינוע

תאריך הזנה:15/12/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
17/01/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
30,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. בבעלות או בחזקת המציע יש לפחות 5 מחרטות, מהן לפחות אחת אוטומטית, 2 כרסומות, מכונה אחת לייצור גלגלי שיניים, רתכת ומכונת הלחמה אלקטרודות הנדרשות לעבודות עיבוד שבבי. 2. למציע יש לפחות 3 עובדים בעלי ניסיון כשלכל אחד ניסיון של 3 שנים בביצוע עבודות עיבוד שבבי. 3. למציע מחזור עסקי של לפחות 1 מיליון ₪ בכל אחת מהשנים 2013, 2014, 2015. 4. השתתפות חובה בכנס מציעים שיערך ביום בשעה בכניסה הראשית (לובי) של בית המיון, דרך ההגנה 137 בת"א. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:קטריוס עמיר באמצעות פקס': __07-6883286_ ו/או דוא"ל: _amirk@postil.com _ (טל' לבירורים בדבר קבלת הפקס' או הדוא"ל:___ 07-6883276____).
ענף:כלי עבודה; מוצרי מתכת; מכונות - כללי
טפסי המכרז: פרסום בערבית 50-16.pdf ו  מכרז 121632.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר