שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' RFI הדפס   חזור >>
נושא:

purchase of registered bar-code reading and counting machine

תאריך הזנה:04/12/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
15/12/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
non ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:IPC hereby requests to receive the information for the supply of registered bar-code reading and counting machine (hereafter-the Machine) in accordance with the conditions set forth in this RFI. IPC wishes to optimize its future process of approval of receiving registered mail process according to the requirements of this RFI. IPC's goal is is to have 100% check in its main sorting center and to mechanize the process; therefor the machine to be offered in this RFI should be integrated into IPC’s method and modus operandi: 1. Machine to be used in IPC's sorting center for registered bulk mail. 2. Machine to be used in IPC's centralized postal depots (Hub's - The RFI documentation can be downloaded from IPC's web site: www.israelpost.co.il - Further detailed regarding this RFI, may address in writing no later than 7th of December 2016 to: Mr. Avi Hartsfeld – engineering unit, the Postal Company: Avihr@postil.com. - Answers to this RFI shall be submitted no later than 15th of December 2016 - The proposal, together with its appendixes ad parts, shall be sent in a sealed envelope to IPC's Chief Engineer to the address: Amir Katarivas IPC's Chief Engineer 137 Hahagana road Tel – Aviv 6199903 - A coppy can be send also by E-mail to: amirk@postil.com. - The proposal shall be written in Hebrew or in English.
הערות:
איש קשר:Amir Katarivas E-mail to: amirk@postil.com
ענף:כללי; אלקטרוניקה; מכונות - כללי
טפסי המכרז: RFI for regisrered bar-code reading and couting machine Technical Specifications (2) (2).pdf
טפסי עדכונים: פרסום בערבית 48-16.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר