שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 119971 הדפס   חזור >>
נושא:

מעטפות שונות

תאריך הזנה:23/11/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
13/12/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
70,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:חלק מהמפרטים ניתן לקבל אך ורק במשרדנו.
איש קשר:ויוי מור דוא"ל: vivi_mor@postil.com
ענף:דפוס וטפסים / נייר ומוצריו
טפסי המכרז: 119971.pdf ו  מפרט טכני מעטפת כיס חומה 32-42 לבנק הדואר.pdf ו  מפרט טכני מעטפת כיס 26-36 לבנק הדואר.pdf ו  מפרט טכני מעטפת כיס 18-25 לבנק הדואר.pdf ו  מפרט טכני מעטפת כיס 11-23 לבנק הדואר.pdf ו  מפרט טכני מעטפת חלון סטנדרטי 11-23 לבנק הדואר.pdf ו  מפרט טכני מעטפת חלון מוארך 11-23 לבנק הדואר.pdf ו  מפרט טכני מארז 25 מעטפות רגילות 11.4-16.2.doc ו  מפרט טכני מארז 25 מעטפות מוארכות 11-23.doc ו  מפרט טכני מארז 10 מעטפות רגילות 11.4-16.2.doc ו  מפרט טכני מארז 10 מעטפות מוארכות 11-23.doc ו  מפרט טכני מארז 10 מעטפות כיס 30-40.doc ו  מפרט טכני מארז 10 מעטפות כיס 24-34.doc ו  מפרט טכני מארז 10 מעטפות כיס 18-25.doc ו  מפרט טכני מארז 10 מעטפות כיס 13-19.doc ו  מעטפות למחסן טפסים.msg ו  119971.xlsx
טפסי עדכונים: פרסום בערבית 47-16.pdf  פרסום 49-16 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר