שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 123685 הדפס   חזור >>
נושא:

מאגר ספקים בתחום הסייבר - אבטחת מידע

תאריך הזנה:07/11/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
29/11/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
500 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
60,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע 3 שנות ניסיון לפחות ב- 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בתחום מודיעין הסייבר. 2. המציע מעסיק לפחות 4 עובדים שכל אחד מהם עומד בדרישות שלהלן: 2.1. בעל ותק וניסיון של 3 שנים ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בתחום מודיעין הסייבר. במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז השתתף העובד בביצוע 2 פרויקטים לפחות בתחום מודיעין הסייבר.
הערות:
איש קשר:הגב' אורנה סיסו - מנהלת רכש ותקציב, באמצעות דוא"ל: orna@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8875078).
ענף:יועצים / מחקרים; מחשוב/ ענא; שרותי תמיכה ותחזוקה; תקשורת
טפסי המכרז: מכרז 123685.pdf ו  123685 חוזה מעודכן.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 46-16 בערבית.PDF
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר