שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 124654 הדפס   חזור >>
נושא:

החכרה בשיטת ליסינג תפעולי מלא לרכב פרטי

תאריך הזנה:07/11/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
08/12/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
1,000 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
250,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע רישיון תקף להפעלת משרד להחכרת רכב בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), תשמ"ה-1985. 2. למציע ניסיון של 3 שנים לפחות במתן שירותי ליסינג תפעולי של כלי רכב בשנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 3. בבעלותו של המציע, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, לפחות 500 כלי רכב המוחכרים בשיטת ליסינג תפעולי ללקוחות בישראל. 4. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, סיפק המציע שירותי ליסינג תפעולי ל- 3 לקוחות לפחות בהיקף של 150 כלי רכב לפחות לכל מציע. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:מציע המבקש להציע כלי רכב היברדי בקבוצה 2, יפנה עד ליום 27.11.2016 בשעה 10:00 . בפנייה נא לפרט את דגם כלי הרכב שבכוונתו להציע
איש קשר:גדי טולדנו, מ"מ מנהל תחום תחבורה באמצעות דוא"ל gadit@postil.com (על המציע לברר קבלת הדוא"ל בטלפון: 076-8872840).
ענף:תחבורה
טפסי המכרז: פרסום 46-16 בערבית.PDF ו  מכרז 124654 מעודכן ליום 17.11.2016.pdf ו  124654 כולל חישובי צריכת דלק.xlsx ו  ואר ישראל - ליסינג - תיקון - שאלות הבהרה.pdf ו  661-870 דואר ישראל - ליסינג - תיקון.pdf ו  פרסום 49-16 בערבית.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 46-16 בערבית.PDF  מכרז 124654 מעודכן ליום 17.11.2016.pdf  124654 כולל חישובי צריכת דלק.xlsx  פרסום 49-16 בערבית.pdf
טפסי תוספת: ואר ישראל - ליסינג - תיקון - שאלות הבהרה.pdf  661-870 דואר ישראל - ליסינג - תיקון.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר