שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 119731 הדפס   חזור >>
נושא:

שכירת נכס בתל אביב

תאריך הזנה:06/11/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
22/11/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
100 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
7,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. חברת דואר ישראל בע"מ מעוניינת לשכור,לתקופה של 10 שנים עם אופציה של עד 10 שנים נוספות לכל היותר, נכס בתל אביב בשטח של כ-200 מ"ר נטו, כאשר בצמוד אליו או בקרבתו חדר בשטח של כ-30 מ"ר, אשר ישמש כיחידת דואר וחדר מיון , במתחם הרחובות : רחוב המלך ג'ורג' ממספר 51 עד 71, רחוב בר גיורא ממספר 2 עד 26, רחוב בוגרשוב ממספר 69 עד 91, רחוב טשרניחובסקי ממספר 49 עד 69 . 2. יש לצרף להצעה ערבות בנקאית ע"ס 7,000 ש"ח , כמפורט במסמכי המכרז. 3. וועדת המכרזים רשאית על פי תנאי המכרז לנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות ואף רשאית לדון בהצעה בשטח הגבוה עד 15% מן השטח המבוקש. 4. עלות ההשתתפות במכרז הינה 100 ₪, אותם יש לשלם בכל יחידת דואר באמצעות קוד שירות מספר 218 (מכרזים) או באתר האינטרנט של חברת הדואר. מובהר בזה כי סכום זה לא יוחזר למציע בכל מקרה. 5. ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של חברת דואר ישראל בכתובת http://www.israelpost.co.il/. חובה על המשתתפים לעיין בכל העדכונים שיתפרסמו באתר. 6. המועד האחרון להגשת ההצעות: 22.11.2016 עד השעה 12:00 בתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבניין ההנהלה ברח' יפו 217 ירושלים. 7. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
הערות:
איש קשר:יצחק שירזי, ממ"ח הערכות והתקשרויות נדל"ן, באמצעות בדוא"ל izaks@postil.com.
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: מכרז נכס בתל אביב 119731.pdf
טפסי עדכונים: פרסום נכס בתל אביב 45-16 בערבית.pdf  עדכון מיום 9 לנובמבר
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר