שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 124084 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי פרסום מודעות בעיתונות

תאריך הזנה:09/10/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
08/11/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
500 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
70,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. בכל אחת מן השנים 2013-2015 סיפק המציע שירותי רכישת פרסום בעיתונות בהיקף של 700,000 ש"ח (כולל מע"מ) לפחות (ההיקף הנדרש מתייחס לעלות הכוללת של המודעות שנרכשו על ידי המציע עבור לקוחותיו). 2. למציע מחלקה פנימית לעריכה גרפית ועיצוב מודעות. 3. המציע מעסיק עובד קבוע אחד לפחות שבין תפקידיו תרגום טקסט מן השפה העברית לשפה הערבית. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:בתאריך 27.10.2016 הועלו לאתר קבצי עדכונים , קובת שאלות ותשובות וקובץ אקסל מתוקן המחייב את מגיש ההצעה. בתאריך 2.11.2016 הועלה לאתר עדכון .
איש קשר:לימור בן עמרם באמצעות דוא"ל: limorba@postil.com
ענף:פרסום / שיווק; תקשורת
טפסי המכרז: מכרז 124084.pdf ו  נספחג ו  הצעה כספית מעודכנת  ו  הצעה כספית מעודכנת
טפסי עדכונים: פרסום בערבית 44-16.pdf  שאלות תשובות ועדכונים  עדכון מספר 2.docx
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר