שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 124143 הדפס   חזור >>
נושא:

חלקי חילוף-רצועות למכונות המיון בת"א, חיפה וירושלים

תאריך הזנה:19/09/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
25/10/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
200 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
20,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע ניסיון באספקה של לפחות 20,000 רצועות להנעה ושינוע בשנה בכל אחת מ- 3 השנים האחרונות . 2. בבעלות או בחזקת המציע מכונות עיבוד שונות לרצויות ,כגון: חירור, חיתוך , חיבורים והדבקות שונות . 3. המחזור הכספי של המציע בכל אחת מהשנים 2013-2015 היה לפחות 1 מיליון ₪ בשנה כולל מע"מ. 4. השתתפות חובה בכנס מציעים שיערך ב-27.9.2016 בשעה 10:00 בכניסה הראשית (לובי) בבית המיון, דרך ההגנה 127 ת"א. במכרז יתקיים הליך תחרותי נוסף כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:עמיר קטריוס באמצעות פקס': __07-6883286_ ו/או דוא"ל: _amirk@postil.com _ (טל' לבירורים בדבר קבלת הפקס' או הדוא"ל:___ 07-6883276____).
ענף:כללי; מכונות - כללי; ציוד; תחזוקה
טפסי המכרז: 124143.pdf ו  רצועות אקסל.xlsx
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר