שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 122122 הדפס   חזור >>
נושא:

RFI מכונות למיון חבילות purchase of parcel sorting machine

תאריך הזנה:25/08/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
22/09/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ₪
תנאים כלליים:בתאריך 4.9.2016 הועלה rfi מעודכן המחייב את מגיש ההצעה.
תנאי סף:IPC hereby requests to receive the information for the supply of Parcel Sorting Machine (PSM) (hereafter-the Machine) in accordance with the conditions set forth in this RFI. IPC wishes to plan and optimize its future parcel sorting according to the requirements of this RFI. IPC's goal is to minimize the double handling of the parcels; therefor the machine to be offered in this RFI should be integrated into IPC’s planned method and modus operandi. The machine shall be integrated with the IPC's system build in the sorting center as detailed in the technical specification of the RFI. - The RFI documentation can be downloaded from IPC's web site: www.israelpost.co.il - Further detailed regarding this RFI, may address in writing no later than 1.9.2016 to: Mr. Amir Katarivas – Chief Engineer, the Postal Company amirk@postil.com - Answers to this RFI shall be submitted no later than 15th of September 2016 - The proposal, together with its appendixes ad parts, shall be sent in a sealed envelope to IPC's Chief Engineer to the address: Amir Katarivas IPC's Chief Engineer 137 Hahagana road Tel – Aviv 6199903 - The proposal shall be written in Hebrew or in English.
הערות:
איש קשר:Mr. Amir Katarivas – Chief Engineer, the Postal Company amirk@postil.com
ענף:כללי; מכונות - כללי
טפסי המכרז: RFI מעודכן.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר