שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 112096 הדפס   חזור >>
נושא:

מכון לביצוע סקרים שיווקיים

תאריך הזנה:24/07/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
16/08/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
300 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע ניסיון של שלש שנים בחמש השנים האחרונות בעריכת סקרים או מחקרים. 2. המציע מעסיק במשרה מלאה לפחות עשרה עובדים בעלי תואר ראשון ובהם לפחות אחד בעל תואר אקדמי בסטטיסטיקה. 3. למציע מוקד טלפוני ממוחשב ובו ארבעים עמדות ראיון לפחות.
הערות:שימו לב: פורסמו תשובות לשאלות סדרה 2 (10.8.2016). עודכן נספח ד (11.8.16 שעה 12:00)
איש קשר:רן בן אפרים, מנהל תחום מחקר ומידע, ran_b@postil.com
ענף:יועצים / מחקרים; פרסום / שיווק
טפסי המכרז: מכרז סקרים 112096.pdf ו  חוזה סקרים 112096.pdf ו  מענה לשאלות - מכרז מכון סקרים.pdf
טפסי עדכונים: מכרז מכון מחקר - תשובות ושאלות 2 - 9 8 16.pdf  נספח למענה 2 - מדגם 25 ערים.xls
טפסי תוספת: נספח ד מתוקן מכרז מכון סקרים.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר