שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 47121 הדפס   חזור >>
נושא:

תחזוקת מאזניים אלקטרוניים

תאריך הזנה:06/07/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
19/07/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
200 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
10,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע 5 שנות ניסיון לפחות ב- 5 השנים האחרונות, במתן שירותי תחזוקה למכשירי שקילה אלקטרונים. 2. המציע סיפק שרותי תחזוקה בכל אחת מחמש השנים האחרונות ל-500 מכשירי שקילה אלקטרוניים לפחות (לרבות מכשירי שקילה אלקטרוניים הנמצאים בחברת הדואר) הנמצאים בפריסה ארצית . פריסה ארצית – אזור המרכז – מנתניה בצפון (כולל) עד אשדוד בדרום (כולל) אזור הצפון – מנתניה ( לא כולל) צפונה אזור הדרום – מאשדוד ( לא כולל) דרומה. 3. נכון למועד האחרון להגשת ההצעה, למציע לפחות 4 אנשי שירות ניידים ברכב שרות (כל איש שירות ברכב שרות נפרד) לצורך מתן שירותי תחזוקה למכשירי שקילה אלקטרונים. 4. למציע תעודת אישור למבדקת שירות בתוקף מאת מדינת ישראל, משרד הכלכלה, המפקח על משקלות, מידות וסטנדרטים, בתחום: למאזנים בדרגת דיוק III . מובהר בזאת, כי אם הוגשה הצעה משותפת בידי מספר מציעים, על כל אחד מהמציעים לעמוד בכל דרישות הסף המנויות לעיל; אם אחד המציעים אינו עונה על הדרישות כאמור - תיפסל כל ההצעה. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:אבי הרצפלד - לשכת המהנדס הראשי, דוא"ל : avihr@postil.com .
ענף:אלקטרוניקה; שרותי תמיכה ותחזוקה; תחזוקה; תקשורת
טפסי המכרז: מכרז 47121.pdf ו  חוזה תחזוקת מאזניים מעודכן (3).pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר