שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 119816 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי ייעוץ לקשרי ממשל

תאריך הזנה:26/05/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
14/06/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
300 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
25,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע ניסיון של שנתיים לפחות במתן שירותי ייעוץ בתחום קשרי הממשל ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה. 2. המציע מעסיק לפחות 2 עובדים בתחום המקצועי נשוא מכרז זה (לא כולל עובדי מנהלה ומזכירות) אשר פועלים ונוכחים באורח קבוע במשכן הכנסת. 3. המציע יציע לצורך מתן השירותים ראש צוות (מבין העובדים המועסקים בידו כמפורט בסעיף 2 דלעיל) אשר יהיה האחראי לביצוע השירותים ואשר ישמש כאיש הקשר מטעמו לצורך ביצוע השירותים. על ראש הצוות המוצע לעמוד בדרישות הבאות: (1) ראש הצוות המוצע הינו מנהל בכיר במציע. (2) לראש הצוות המוצע ותק וניסיון של שנתיים במתן שירותי ייעוץ בתחום קשרי הממשל ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה (ראש הצוות יידרש לתת מענה מידי בנושאים רגישים שעל סדר היום וכן יידרש למענה מידי ונכון המתבסס על ידע, הכרה וניסיון בתחום ולפיכך דרישת הניסיון האמורה). 4. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, סיפק המציע שירותי ייעוץ בתחום קשרי הממשל לפחות לשלושה גופים גדולים במשק ובמגזר הציבורי (כגון: חברות, מוסדות) אשר מעסיקים לפחות 200 עובדים. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:מר הרצל בר מג, המשנה למנכ"ל החברה, בדוא"ל: herzel_barmag@postil.com (טלפון לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8871444).
ענף:יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: 119816 מכרז לקשרי ממשל.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר