שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 119134 הדפס   חזור >>
נושא:

ליווי תוכנית הבראה

תאריך הזנה:17/05/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
07/06/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
500 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
20,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. במהלך השנים 2011 - 2015 סיפק המציע שירותי ניתוח תהליכים תפעוליים וארגוניים לגוף אחד לפחות בעל "פעילות מבוזרת" (גוף בעל מטה עם לפחות 100 שלוחות (סניפים) פעילות הממוקמות בריחוק מן המטה) אשר העסיק לפחות 500 עובדים בתקופת מתן השירותים ("העסיק עובדים" = לרבות באמצעות עובדים שהועסקו במיקור חוץ ונוהלו בידי הארגון ובלבד שאין מדובר במתן שירותים על ידי קבלני משנה). 2. במהלך השנים 2011 - 2015 סיפק המציע שירותי ניתוח תהליכים תפעוליים וארגוניים ל-2 חברות ממשלתיות לפחות . 3. המציע יציע לצורך מתן השירותים ראש צוות אשר יהיה מנהל השירותים ואשר ישמש כאיש קשר מטעמו לצורך ביצוע השירותים. על ראש הצוות המוצע להיות: 3.1. בעל תואר ראשון .B.Sc (לפחות) בהנדסת תעשיה וניהול, ממוסד להשכלה גבוהה, המוסמך למתן התואר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל, המוכר על ידי הלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך. 3.2. בעל ותק וניסיון של 5 שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ ארגוני ו/או תפעולי בשנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה. 4. נוסף על ראש הצוות האמור, יציע המציע לצורך מתן השירותים לפחות 2 אנשי צוות שכל אחד מהם הינו: 4.1. בעל תואר ראשון .B.Sc (לפחות) בהנדסת תעשיה וניהול, ממוסד להשכלה גבוהה, המוסמך למתן התואר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל, המוכר על ידי הלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך. 4.2. בעל ותק וניסיון של שנתיים לפחות במתן שירותי ייעוץ ארגוני ו/או תפעולי בשנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:מר צביקה דיאמנט, בדוא"ל: zvikad@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: _076-8870036).
ענף:יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: מכרז 119134.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר