שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 116471 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי תחזוקה לכלי רכב מסחריים איווקו, איסוזו, רנו ודאף באזור חיפה

תאריך הזנה:28/03/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
12/04/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
300 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
25,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע רישיון/אישור תקף מאת משרד התחבורה להחזקת מפעל למכונאות רכב דיזל על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש"ל - 1970. 2. מציע המגיש הצעה למתן שירותים לתוצר איווקו ו/או איסוזו עליו להיות מוסך מורשה יבואן לתוצר/לתוצרים והדגמים כמפורט בסעיף 1.3 לעיל לגביו/ לגביהם מוגשת הצעתו. 3. למציע יש את כל המכשור והציוד הייעודי הנדרש על פי דרישת היבואן ומלאי חלקי חילוף לטיפול בתוצר הרכב הנדרש במכרז זה. 4. למציע לפחות 4 עמדות עבודה מקורות לביצוע עבודות מכונאות רכב. 5. המציע מעסיק לפחות 4 עובדים (כולל המנהלים המקצועיים) בתחום מכונאות רכב. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:מר אילן בדיחי באמצעות דוא"ל: ilanb@postil.com (טלפון לבירור קבלת הדוא"ל: 076-8872745).
ענף:תחבורה
טפסי המכרז: 116471.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר