שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 2/2016 הדפס   חזור >>
נושא:

שרותי ארגון טיולים ונופשונים לחו"ל לעובדי חברת הדואר לשנת 2016

תאריך הזנה:24/03/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
31/03/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
500 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
40000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:נאי סף: הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים: 1. בעלי ניסיון בענף תיירות יוצאת, שעבדו במשך 12 החודשים האחרונים שקדמו למועד פרסום המכרז, וביצעו בתקופה זו 3 פרוייקטים, לפחות, עם 100 משתתפים בכל פרוייקט לפחות . 2. ערבות בנקאית לקיום ההצעה על סך 40,000 ₪ שתוקפה עד ליום 30.6.2016- הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז. - את המכרזים ניתן להוריד באתר האינטרנט של חברת דואר ישראל בכתובת http://www.israelpost.co.il - לקבלת פרטים נוספים – יש לפנות לגברת דליה נתנאל טלפון: 076-8872022, בתחום הרווחה של חברת דואר ישראל בע"מ, ברח' עוזי חסון 7 ירושלים, בימים א' – ה' בין השעות 14:00 – 09:00 בלבד. -הגשת ההצעות תהיה עד המועד האחרון המפורט בטבלה שלעיל בשעה 12:00 לתיבת המכרזים בתחום הרווחה של החברה, ברח' עוזי חסון 7 ירושלים. - העמותה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד. -חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות. - בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
הערות:הועלה עדכון למכרז. תודה
איש קשר:
ענף:
טפסי המכרז: טיולים ונופשונים לחול.pdf
טפסי עדכונים: עדכון למכרז נופשונים 30.3.2016.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר