שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 2/2016 ע.ג. הדפס   חזור >>
נושא:

ארגון טיולים חד-יומיים לגימלאים בארץ לשנת 2016.

תאריך הזנה:22/02/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
08/03/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
500 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
40,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. בעלי ניסיון בענף תיירות הפנים, שעבדו במשך 12 החודשים האחרונים שקדמו למועד פרסום המכרז, וביצעו בתקופה זו 3 פרוייקטים, לפחות, עם 300 משתתפים בכל פרוייקט לפחות . 2. ערבות בנקאית לקיום ההצעה על סך 40,000 ₪ שתוקפה עד ליום 8/6/2016. הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז. - את המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il , - לקבלת פרטים נוספים - יש לפנות לגב' רחל נקי בתחום רווחה, רח' עוזי חסון 7ירושלים, טל': 02-6290606 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד . - ניתן לשלם עבור ההשתתפות במכרז באתר האינטרנט של חברת דואר ישראל, או בכל סניף דואר, באמצעות קוד שירות מספר 218 ( מכרזים). התשלום לא יוחזר. - הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, בשעה 12:00 והן תוגשנה אך ורק לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה לתחום הרווחה, ברח' עוזי חסון 7 בירושלים. - העמותה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד. - חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות. בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי המכרז גוברות.
הערות:הועלה קובץ שאלות ותשובות למכרז (2.3.2016)
איש קשר:גב' רחל נקי באמצעות דוא"ל: rachelna@postil.com
ענף:רווחה; תיירות / נופש
טפסי המכרז: 2-2016 מכרז טיולים חד יומיים .pdf ו  נספח טיולים לגימלאים.pdf ו  2435 מכרז טיולים חד יומיים שאלות ותשובות.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר