שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 3/2016 ע.ש.ר. הדפס   חזור >>
נושא:

הפקת והדפסת חוברות נופשונים לשנת 2016.

תאריך הזנה:16/02/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
24/02/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
500 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
10,000 ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציעים שמשרדיהם ממוקמים בעיר ירושלים 2. ניסיון של 3 שנים לפחות בהפקת, הדפסת ואספקת חוברות בהיקף ובאופי הדומה למפרט (נספח א') 3. למציע ציוד, מכשור ושירותי גרפיקה המאפשרים עמידה במפרט. - הגשת ההצעות תהיה עד המועד האחרון המפורט בטבלה שלעיל בשעה 12:00 לתיבת המכרזים בתחום הרווחה של החברה, ברח' עוזי חסון 7 ירושלים.
הערות:פורסמו עידכונים למכרז. נא שימת ליבכם. 22.2.16
איש קשר:לגברת דליה נתנאל טלפונים: 076-8872022, בתחום הרווחה של חברת דואר ישראל בע"מ, ברח' עוזי חסון 7 ירושלים, בימים א' – ה' בין השעות 14:00 – 09:00 בלבד.
ענף:דפוס וטפסים / נייר ומוצריו; פרסום / שיווק
טפסי המכרז: מכרז להדפסת חוברות נופשונים - לשנת 2016.pdf
טפסי עדכונים: עדכונים למכרז חוברות נופשונים 22.2.2016.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר