שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 1/2016 ע.ש.ר. הדפס   חזור >>
נושא:

ארגון נופשונים בארץ לעובדי החברה לשנת 2016.

תאריך הזנה:24/01/2016 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
17/02/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
500 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. בעלי ניסיון בענף תיירות הפנים, שעבדו במהלך שנת 2015, וביצעו בתקופה זו 3 פרויקטים, לפחות, עם 600 משתתפים בכל פרויקט לפחות .
הערות: השנה הוחלט לא לקיים כנס מציעים. נא להקפיד לקרוא בעיון את כל מסמכי המכרז ולמלא אחר כל ההנחיות המופיעות בהם. 2. הגדרת המונח "פרוייקט" בסעיף 3.1.1 של מסמכי המכרז, כולל פרוייקט נופשונים שבוצע עבור לקוח אחד, במחזור אחד או במספר מחזורים שהתקיימו כולם במהלך שנת 2015.
איש קשר:גברת דליה נתנאל טלפון: 076-8872022,
ענף:תיירות / נופש
טפסי המכרז: מכרז נופשונים 2016 בארץ.pdf ו  נספח י - טבלאות כמויות חדרים - בתי מלון 2016.xlsx ו  נספח ט- טבלאות להגשת הצעות מחיר - אירוח כפרי 2016.xlsx
טפסי תוספת: נופשונים בארץ 2016 -הצעות מחיר מעודכנות 2.2016.xlsx  נופשונים 2016- נספח י- כמות חדרים אירוח כפרי.xlsx
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר