שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 109765 הדפס   חזור >>
נושא:

טלויזיה במעגל סגור

תאריך הזנה:29/12/2015 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
19/01/2016
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
1,000 ₪ הוסף לסל
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
75,000 ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים: 1. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק והתקין המציע לפחות 100 מערכות טמ"ס מסוג DVR/NVR בהיקף של 400 מצלמות לפחות, כאשר לפחות 50 מערכות התקין המציע אצל עסקים או גופים מסחריים ו/או בגופים מוסדיים (לא אנשים פרטיים). 2. למציע ותק וניסיון של 3 שנים לפחות ב- 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז במתן שירותי תחזוקה למערכות טמ"ס מן הסוגים DVR ו-NVR. 3. המוצרים (הכונן והמצלמות) המוצעים במכרז זה הינם מתוצרת יצרן שמוצרים מתוצרתו מן הסוג האמור משווקים במדינת ישראל במהלך 3 השנים האחרונות לפחות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות. 4. לרשות המציע לפחות 3 טכנאי שירות שכל אחד מהם (בנפרד) מתנייד באמצעות ניידת שירות. 5. המחזור הכספי השנתי של המציע בכל אחת מן השנים 2013 ו- 2014 לא יפחת מ- 1 מיליון ש"ח כולל מע"מ. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות : 19.1.2016
איש קשר:מר מיכאל כנה באגף בטחון, מבצעים ושע"ח של חברת דואר ישראל, באמצעות דוא"ל: michaelka@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל 076-8875600).
ענף:אלקטרוניקה; בטחון; מחשוב/ ענא; שמירה / אבטחה; תקשורת
טפסי המכרז: חוזה 109765.pdf ו  מכרז 109765.pdf
טפסי תוספת: מכרז 109765 - הבהרות.pdf  109765 מעודכן.xlsx  109765 הבהרות 2.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר