שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   

מדריך הדואר

הדפס   חזור >>
חלק ג' דואר בין-לאומי פרק ה' איסורים והגבלות דברי דואר, חבילות ודואר מהיר

1.  איסורים

1.1
הפריטים הבאים אסורים למשלוח באמצעות הדואר:
1.1.1
חפצים העלולים, מחמת טיבם, או דרך אריזתם, להעמיד עובד דואר בסכנה, ללכלך דברי דואר אחרים או לגרום נזק לדברי דואר אחרים או לציוד דואר.
1.1.2
אופיום, מורפיום,קוקאין, חשיש וסמים אחרים. (איסור זה אינו חל על סמים כאלה, המשוגרים בשירות חבילות אם המשלוח נעשה למטרה רפואית או מדעית לארצות המתירות זאת).
1.1.3
חפצים שהבאתם, החזקתם או הפצתם אסורים, בארץ ובארץ היעד . פרטים ראה פרק ז' לחלק זה.
1.1.4
יצורים חיים, פרט ל:
א.
דבורים, עלוקות, תולעי משי
ב.
טפילים, קוטלי חרקים, מזיקים המוחלפים בין מוסדות שהוכרו רשמית
1.1.5
חומרי נפץ, חומרים מתלקחים או מסוכנים (רעל וכד'). רשימת ההגדרות של החומרים המסוכנים האסורים למשלוח בדואר אוויר: ראה סעיף 2.2 להלן.
1.1.6
דבר דואר אשר על עטיפתו, בצד שעליו רשום המען הודבקו או הוטבעו בולים, תוויות או סימנים אחרים שלא הוצאו ע"י הדואר, מותר להדביק תוויות או סימנים כאלה על צדה השני של העטיפה בתנאי שלא יודבקו שם בולי דואר.
1.2
תכשיטים, שטרות כסף, מטבעות, בולים, איגרות חוב למוכ"ז, שטרי ערך, פלטינה, זהב, כסף, אבנים יקרות מעובדות או בלתי מעובדות ושאר חפצי ערך, אסור לשלוח בדואר רגיל, בחבילה או בדואר מהיר אלא במכתבים רשומים בלבד.
1.3
בשירות חבילות לא יתקבלו למשלוח התכתבות או מסמכים. תקליטים, סרטי הקלטה, חוטי הקלטה, כרטיסי מחשב, וסרטים מגנטיים אם הם בעלי אופי של התכתבות שוטפת ואישית.
1.4
דבר דואר שאינו עונה על ההגדרות והתנאים החלים עליו, אסור במשלוח, והרשות רשאית להחזירו לשולח, ובהעדר פרטי השולח על המעטפה או העטיפה יועברו לביעור או יטופלו בהתאם להוראות.
1.5
דבר דואר שמענו (אדם, מוסד, ארגון, חברה וכד') מדומה וכן דברי דואר המיועדים לדואר שמור ששם הנמען כתוב עליהם בראשי תיבות, במספרים, בסימנים, בכינוי או שכתוב עליהם שם לא נכון של נמען - לא יימסרו.
1.6
כל דבר דואר שמשקלו עולה על המשקל המרבי של סוג דבר הדואר שאליו הוא שייך, יוחזר לשולח, אלא אם אפשר לכללו בסוג אחר של דברי דואר.
1.7
אין לשים בתוך דבר דואר המיועד לנמען אחד, כל דבר דואר המיועד לאחרים. אם ייעשה הדבר וימצא, יישלחו דברי הדואר לנמענים האחרים במישרין ע"י הדואר, ודינם יהיה כדין דברי דואר בלתי מבויילים.
1.8
דברי דואר אסורים למשלוח יטופלו כדלקמן:
1.8.1
דברי דואר וחפצים האסורים למשלוח לפי סעיף 1.1.1, יוחזרו לשולחים שיחוייבו בתשלום הנזק שנגרם לדואר, אם במישרין על ידי פגיעה בעובדים אם בעקיפין (נזק לדברי דואר אחרים), במידה שישולמו פיצויים לבעליהם של דברי הדואר הניזוקים.
1.8.2
דברי דואר וחפצים, האסורים למשלוח לפי סעיפים 1.1.2 - 1.1.5 שיתגלו בשעת המשלוח, לא יועברו לתעודתם ויטפלו בהם בהתאם להוראות של הרשויות המוסמכות (מנהל המכס, משרד הבריאות ומשרד החקלאות וכו').
1.8.3
דברי דואר וחפצים, האסורים במשלוח לפי סעיפים 1.1.6 יועברו לביעור.
חזור >>
פרסומי


מוצרים נבחרים

אריזות לחבילות
אריזות לחבילות
שולחים חבילה? רכשו אריזה מקרטון קשיח שאינו מתפרק
מחיר 9.20 ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר