שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   

מדריך הדואר

הדפס   חזור >>
חלק ג' דואר בין-לאומי פרק ה' איסורים והגבלות דברי דואר, חבילות ודואר מהיר

2.  הגבלות2.2.  רשימת ההגדרות של החומרים המסוכנים האסורים למשלוח בדואר אוויר

רשימת ההגדרות של החומרים המסוכנים האסורים למשלוח בדואר אוויר שנערכה על-ידי ארגון התעופה האזרחית
2.2.1
לפי סעיף 1.1 לעיל אסור לשגר בדואר חומרי נפץ חומרים מתלקחים או מסוכנים.
2.2.2
האחריות להחלטה אם חומר כלשהו מסוכן לשיגור בדואר, חלה על השולח אשר חייב לבדוק היטב את העניין, ולוודא שאין כל סכנה בהעברת החומר באמצעות הדואר.
2.2.3
כדי להקל על השולחים בנושא זה ולמנוע סיכונים בהעברה בדואר אוויר, אימצו מינהלי הדואר את רשימת ההגדרות של החומרים המסוכנים של ארגון התעופה האזרחית המצוטטת להלן. כמו כן אסור למשלוח בדואר אוויר כל חומר שאינו כלול ברשימה זו, אם נחשב למסוכן לפי החוקה הפנימית של ארץ המוצא, או לפי החוק הבין-לאומי.
2.2.4
קבוצה1 - חומר נפץ:
קבוצה זו כוללת כל חומרי הנפץ פרט למתקנים המכילים חומרי נפץ בכמות או מסוג שהתלקחותם לא תגרום לנזק כלשהו. כמו כן אסורים כל החומרים העלולים לגרום לדליקה, לפיצוץ או לתוצאות פירוטכניות. דוגמאות: זיקוקין, קפצונים, מרעומים לצעצועים, תחמושת, פתילי הצתה.
2.2.5
קבוצה 2 - גז דחוס, או מומס תחת לחץ:
כל חומר או תערובת שיש להם אחד המאפיינים הבאים.
א.
חומרים שהטמפרטורה הקריטית שלהם היא פחות Co 50, או שבטמפרטורה זו יש להם לחץ העולה על kpa 294.
ב.
חומרים בעלי לחץ אדים מוחלט העולה על kpa275 בחום של Co21.1 או על KPA715 בחום של Co 54.4 או חומרים שיש להם לחץ אדים RRID העולה על KPA275 בחום של Co37.8
ג.
בקבוצה זו נכללים מיכלי האירוסול, כלומר כל מיכל המכיל גז דחוס, מומס או תחת לחץ הכולל מתקן להוצאת התכולה בצורת גז, נוזל, אבקה וכו'.
דוגמאות : מוצרי אירוסול, מטפי אש מסוגים מסויימים, מיכלי חמצן.
2.2.6
קבוצה 3 - נוזלים דליקים:
כל נוזל או תערובת המפיצים אדים מתלקחים בחום שאינו עולה על Co60.5 במיכל סגור או Co65.6 במיכל פתוח. דוגמאות: נוזל למציתים, סוגי צבע מסויימים, מדללים, אלכוהול (פרט למשקאות חריפים) במיכל של פחות מ-5 ליטר.
2.2.7
קבוצה 4 - מוצקים דליקים:
כל חומר מוצק שעקב תנאי ההובלה עלול להתלקח או לזרז שריפה, חומרים העלולים להתחמם ולהתלקח במגע עם האוויר, חומרים שבמגע עם מים עלולים להתלקח או ליצור גזים דליקים בכמות מסוכנת.
דוגמאות: גפרורים רגילים, מציתי-אש, סוגים שונים של פחם.
2.2.8
קבוצה 5 - חומרים מחמצנים, על-תחמוצות אורגניות:
א.
חומרים שאינם בעצמם דליקים, אך עלולים לגרום לבעירה של חומרים אחרים
ב.
חומרים אורגנים בעלי מבני דו-ערכי - -0-0 שיכולים להחשב לנגזרים של על-תחמוצת המימן, כאשר אחד משני אטומי המימן הוחלפו ברדיקלים אורגניים. חומרים אלה עלולים להתפוצץ, להשרף במהירות, להיות רגישים למכה או לשיפשוף, להיות מסוכנים לעיניים.
דוגמאות: סוגים מסויימים של סיד באבקה, נרתיקים מיוחדים המיוצרים על בסיס סיבי זכוכית.
2.2.9
קבוצה 6 - חומרים רעילים וזיהומיים:
א.
חומרים העלולים לגרום למוות או להזיק לבריאות האדם, כאשר אוכלים אותם, נושמים אותם או אם הם באים במגע עם העור.
ב.
חומרים המכילים חיידקים או רעליהם, הגורמים או העלולים לגרום להפרעות אצל האדם או בעלי החיים.
דוגמאות: חומרי הדברה, תרכובות של כספית, רעל עכברים, וירוסים חיים.
2.2.10
קבוצה 7 - חומרים רדיואקטיביים:
חומרים אלה אינם מתקבלים כלל למשלוח בדואר ישראל.
2.2.11
קבוצה 8 - חומרים מאכלים:
חומרים אשר במקרה של דליפה עלולים, על ידי פעולה כימית, לגרום לנזקים רציניים לרקמות חיות הבאות במגע אתם, או לסחורות אחרות או לכלי התחבורה.
בקבוצה זו נכללים:
א.
חומרים הגורמים לנמק לעור בעת ניסוי על עור של בעל חיים במשך לא יותר מארבע שעות
ב.
חומרים שאחוז האיכול שלהם על משטח פלדה או אלומיניום עולה על 6.25 מ"מ לשנה, בחום ניסוי של Co55.
דוגמאות: נוזלים למצברים, נתר מאכל, כספית, חומרים להסרת צבע, נוזלים נגד חלודה.
2.2.12
קבוצה 9 - חומרים מסוכנים שונים:
א.
כל חומר העלול, בתנאי הובלה אווירית, לגרום נזק אחר מזה שתואר בקבוצות האחרות
ב.
כל חומר אשר כשהוא נארז למשלוח באוויר, נושא שדה מגנטי של 0.159 אמפר/מטר או יותר, במרחק של 2.1 מטר מכל נקודה של החבילה.
דוגמאות: רמקולים, דו-תחמוצת הפחמן, אסבסט כחול או לבן.
הערה כללית: אם קיים קושי לקבוע אם חומר מסויים נכלל בקבוצות הנ"ל, על השולח להתייעץ עם ארגון חברות התעופה.
חזור >>
פרסומי


מוצרים נבחרים

אריזות לחבילות
אריזות לחבילות
שולחים חבילה? רכשו אריזה מקרטון קשיח שאינו מתפרק
מחיר 9.20 ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר