שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   

מדריך הדואר

הדפס   חזור >>
חלק ד' שירותי המברקה הטלקס והפקסימיליה פרק י"ד מניין המילים

3.  התוכן

3.1
כל המלים הנכתבות ע"י השולח של המברק חייבות בתשלום.
3.2
מלים בשפה ברורה יחושבו לפי 10 אותיות המלה. מלה העולה על 10 אותיות תחושב כשתי מלים, ומלה העולה על 20 אותיות תחושב כשלש מלים. דוגמא: TELEGRAPHIQUE לכן 13 אותיות, תיחשב למילה כפולה.
3.3
מלה בשפה גלוייה המופיעה במילון מקובל של השפה בה נכתב המברק, תחושב כמלה אחת בתנאי שלא תעלה על 10 אותיות.
3.4
מלים המופרדות או מחוברות ע"י גרש ('), מקף (-) או קו נטוי (/), והמופיעות בצורה כזו במילון של השפה בה נכתב המברק, יחושבו וישודרו כמלה אחת, אם אין התנגדות מצד השולח.
דוגמאות:
A-T-IL יחושב וישודר ATIL.
GOOD-WILL יחושב וישודר GOODWILL.
3.5
מלים שאינן מופיעות במילון מקובל עם סימני צירוף או הפרדה, או אם הן מופיעות כך במילון אך השולח דורש במפורש כי הסימנים יושארו וישודרו - יחושבו כל 10 סימנים ואותיות או חלק מהם כמלה נפרדת.
3.6
שמות של רחובות או של מקומות ישוב בתוכן המברק, המורכבים משתי מלים או יותר, יחושבו כפי מספר המלים שנכתבו ע"י השולח בתנאי שמספר האותיות במלה אינו עולה על 10.
דוגמא:
NEW SOUTH WALES - 3 מילים
NEW SOUTHWALES - 2 מילים
3.7
המלים AVENUE, ROAD, STREET, BOULEVARD , וכן מקבילותיהן ודומותיהן בכל שפה אחרת, המופיעות בתוכן המברק, יחושבו תמיד כמלים נפרדות, גם אם מלים אלה חוברו ע"י השולח לשם הרחוב או השדרה המופיעים אחריהן.
3.8
מושגים המכילים שתי מלים או יותר ייחשבו כמלה אחת ,אם מובנו של המושג נוצר רק כאשר המלים מצורפות - ובתנאי שהמספר המכסימלי שלהאותיות לא יעלה על 10 והן ישודרו ללא רווחים.
דוגמאות:
- BOTH-WAY מילה אחת.
- BROTHER-IN-LAW שתי מלים.
3.9
השמות והמונחים הבאים, ניתנים לצירוף ולחישוב כמלה אחת בגבולות של 10 אותיות לכל מלה:
3.9.1
שמות משפחה השייכים לאותו אדם כגון: SAMY-JONES שני שמות יחושבו וישודרו כמלה אחת ללא רווחים.
3.9.2
מספרים שלמים, שברים עשרוניים או שברים פשוטים הכתובים באותיות. כלל זה חל אף על מספרים הכתובים באותיות ומבוטאים בצורה מקוצרת, וכן מונחים הכתובים באותיות והמבטאים אחוזים למאה או אלף, כפל או מידות.
דוגמאות:
א.
המספר 614 הנכתב באותיות במלואו SIXHUNDREDFOURTEEN אפשר לכתוב אותו: SIXONEFOUR
ב.
המספר 1% אפשר לכתוב אותו באותיות (בשפה הצרפתית):UNPOURCENT.
3.9.3
מלים מורכבות המקובלות כמלה אחת בצורתן המורכבת במדינה בה מדוברת אותה שפה כגון: BEIT-MISHPAT, MAZAL-TOV
3.9.4
שמות של ישובים, ערים, מדינות או מחוזות כגון: NEWZEALAND ,KFARSAVA ,LOSANGELES.
חזור >>
פרסומי


מוצרים נבחרים

אריזות לחבילות
אריזות לחבילות
שולחים חבילה? רכשו אריזה מקרטון קשיח שאינו מתפרק
מחיר 9.20 ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר