שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   

מדריך הדואר

הדפס   חזור >>
חלק ב' שירותי דואר פנים פרק ד' שירותי עזר

1.  דואר רשום

1.1 בדואר רשום אפשר לשלוח מכתבים מסוג "רגיל" ומסוג "חריג".

1.2 דברי דואר אשר נועדו למשלוח בדואר רשום יימסרו באשנבי הדואר, כנגד אישור.

1.3 על השולח לרשום את המילה "רשום" מעל למען באחת מהשפות עברית, ערבית, צרפתית או אנגלית, על מעטפת המכתב או על עטיפת דבר הדואר.

1.4 על דבר הדואר הנשלח בשירות "דואר רשום" יחולו התנאים שנקבעו לסוגו של דבר הדואר בכל הנוגע למשקל, למידה ולאריזה. התשלום בגין השירות מתווסף לדמי הדואר בהתאם לסוג דבר הדואר ומשקלו.

1.5 דברי דואר רשומים נמסרים בביתו של הנמען, בהתמלא התנאים הנקובים בחלק זה, בפרק ג' - מסירת דברי דואר רשומים, סעיף 3.4.

1.6 דברי דואר רשומים אשר אינם עומדים בתנאים אלה, או שלא ניתן היה למוסרם בבית הנמען מסיבה אחרת, יימסרו באשנב יחידת דואר אליה יוזמן הנמען לצורך כך.

1.7 דבר הדואר ייארז כהלכה במעטפה או בעטיפה בעלת חוזק המתאים לתוכן דבר הדואר, כדי להבטיח את התכולה מפני טלטולי הדרך.

1.8 אין להשתמש במעטפה משומשת לשם משלוח דבר דואר רשום.

1.9 דבר הדואר יהיה סגור ומודבק כהלכה בדבק או בשעווה, בתנאי שסימני הדבק לא ייראו, אלא אם תנאי המשלוח של סוג דבר הדואר קובעים אחרת. מותר לחזק את עטיפת דבר הדואר באמצעות קשירתה בחוטים. אם עטיפת דבר הדואר אינה סגורה כאמור, יש לקשור את דבר הדואר כך, שלא תנשור תכולתו או חלק ממנה, ולחתום את קצות החוטים בשעווה או בעופרת.

1.10 אם משתמשים בפסי נייר דבק לסגירתו של דבר הדואר, ישא נייר דבק זה סימן או אות בדפוס או בחותמת, המיוחדים לשולח. אם פסי הנייר אינם נושאים סימן היכר מיוחד של השולח, יחתום מוסר דבר הדואר את שמו (במלואו או בראשי תיבות) כך, שחתימתו תהיה בחלקה על פס נייר הדבק ובחלקה על העטיפה.

1.11 יש לכתוב את המען על גבי דברי הדואר בדיו, בעיפרון עיתוק, במכונת כתיבה או במחשב, בעברית, בערבית או באותיות לטיניות אין לכתוב את המען בעיפרון עיתוק אם דבר הדואר נשלח במעטפה עם חלון.

1.12 כדי להקל החזרתו של דבר דואר רשום לשולח (אם אי אפשר למוסרו לתעודתו) רצוי כי השולחים יציינו את שמם ומענם על עטיפת דבר הדואר. הדבר יחיש את החזרת דברי הדואר, וימנע את פתיחתם בידי חברת דואר ישראל, כדי לגלות את שם השולח ומענו.

1.13 עובד דואר יכול לסרב לקבל דבר דואר למשלוח בשירות העזר רשום, אם לדעתו אין האריזה מתאימה לדרישות או אינה חזקה למדי. עם זאת, קבלת דבר הדואר לרישום לא תהווה הוכחה כי האריזה היתה מספקת בשעת המשלוח.

1.14 אם נמסרו בידי אותו שולח שני דברי דואר רשומים או יותר לאותו מען, יינתן לו אישור אחד, אלא אם יבקש שיינתנו לו אישורים נפרדים לכל דבר דואר.

1.15 השולחים יותר מחמישה דברי דואר רשומים בבת אחת, ימלאו טופס שאפשר לקבלו חינם, בשני עותקים, שבו מופיעים שם השולח ומענו ושמות הנמענים ומעניהם. עותק אחד, החתום בחתימת ידו של הפקיד ובחותמת הדואר, יוחזר לשולח כאישור על קבלת המשלוח בדואר רשום.

1.16 "רישום חובה"

1.16.1 כל דבר דואר הנושא עליו את המילה "רשום" או קיצורה באחת מהשפות עברית, ערבית, צרפתית או אנגלית, אשר נמצא בתיבת דואר או שהגיע לבית הדואר, שלא בדרך המקובלת לדברי דואר רשומים, יירשם רישום חובה.

1.16.2 דבר דואר שנשלח בדואר רגיל ונמצא שהוא מכיל מטבעות או תכשיטים, שטרות כסף, בולים, אגרות חוב למוכ"ז, שטרי ערך וכד', העוברים לסוחר ואשר ערכם אינו קטן מעשרים וחמישה שקלים חדשים (25 ש"ח) יירשם רישום חובה.

1.16.3 כפל אגרת הרישום תיגבה במקרים המפורטים בסעיף 1.16.1 (למעט מקרים שבהם דמי הדואר ואגרת הרישום שולמו במלואם), ואגרת רישום רגילה תיגבה במקרים המפורטים בסעיף 1.16.2.

1.16.4 אם שולם בעד המשלוח יותר מדמי הדואר הרגילים, יופחת הסכום מאגרת רישום החובה. לא ישולמו כל פיצויים עבור דברי דואר שנרשמו רישום חובה ואבדו.

1.17 ניתן לשלוח דברי דואר רשומים במשלוח מרוכז ("כמותי רשום") במחיר מוזל אם המשלוח ממלא אחר התנאים שלהלן:

1.17.1 הכמות הנשלחת בכל משלוח היא של 100 פריטים לפחות.

1.17.2 על דבר הדואר מודפס או מודבק סימן היכר - ברקוד, שאישר פקיד הדואר.

1.17.3 המשלוח מלווה בקובץ ממוחשב של פרטי הנמענים.

חזור >>
פרסומי


מוצרים נבחרים

אריזות לחבילות
אריזות לחבילות
שולחים חבילה? רכשו אריזה מקרטון קשיח שאינו מתפרק
מחיר 9.20 ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר