שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   

מדריך הדואר

הדפס   חזור >>
חלק ג' דואר בין-לאומי פרק ב' דברי דואר למעט חבילות

6.  דברי דפוס

6.1
לצורך קביעת דמי המשלוח, ייחשבו כדברי דפוס הפריטים הבאים:
6.1.1
שעתוקים (רפרודוקציות) שהופקו במספר רב של עותקים זהים על נייר, על קרטון או על חומר אחר המשמש כרגיל בהדפסה.
6.1.2
פריטי התכתבות המוחלפים בין תלמידי בתי ספר ותרגילי לימוד (שיעורים) של תלמידים - מקוריים ומתוקנים - בתנאי שלא יכללו הערות כלשהן, שאינן מתייחסות לתרגילים ובתנאי שיישלחו באמצעות מנהלי בתי הספר.
6.1.3
כתבי יד של יצירות או של כתבות ומאמרים לעתונים.
6.1.4
כתבי יד של תכלילים (פרטיטורות), או של תווי מוסיקה.
6.1.5
העתקי צילום.
6.1.6
העתקים שהופקו במדפסת של מחשב, הנמסרים למשלוח במספר רב של עותקים זהים.
6.2
מותר להוסיף בכתב יד, או להדפיס בתהליך כלשהו על דברי הדפוס, את הפרטים הבאים, בתנאי שיתייחסו לדברי הדפוס עצמם ולא ישאו אופי של התכתבות אישית או תחליף לה:
6.2.1
שמו, מענו, תארו, מקצועו ומעמדו של הנמען ושל השולח וכן מספרי הטלפון, הטלקס וחשבונות הבנק שלהם.
6.2.2
מקום ותאריך המשלוח.
6.2.3
מספר סידורי או כל מספר היכר של הפריט.
6.2.4
מחיקות, סימונים והדגשות של מילים או פסקות מודפסות.
6.2.5
תיקונים של טעויות דפוס.
6.2.6
על טפסי הזמנה או הצעות לחתימה או על טפסי חתימה, על פרסומים, ספרים, עתונים, כתבי עת, תחריטים ותווים - שם היצירה, מספר העותקים המבוקשים או המוצעים, מחיר, אופן התשלום, מהדורה, שמות המחברים והמו"לים, מספר קטלוגי ותיאור הכריכה (כריכת נייר, קרטון וכד').
6.2.7
על טפסים המשמשים ספריות להשאלת ספרים - שמות היצירות, מספר העותקים המבוקשים או הנשלחים, שמות המחברים והמו"לים, המספר הקטלוגי,מספר הימים המוקצה לעיון, שם השואל.
6.2.8
על כרטיסים מצויירים (כולל גלויות דואר), על כרטיסי ביקור מודפסים, על כרטיסי ברכה או תנחומים מודפסים - נוסח מקובל של נימוס המבוטא בלא יותר מחמש מילים או ראשי תיבות.
6.2.9
על יצירות מודפסות ותדפיסים אמנותיים - הקדשה קצרה.
6.2.10
על קטעים גזורים מעתונים וכתבי עת - שם העתון, תאריך, מספר ומען הפרסום ממנו נגזר הקטע.
6.2.11
על הגהות דפוס - שינויים ותוספות בדבר תיקונים, עימוד וצורת חלוקת השטח וכן הערות הנוגעות להדפסה כגון: "מאושר להדפסה" וכד'. בהעדר מקום על גליונות ההגהה, מותר לרשום את הפרטים הנ"ל על דפים נפרדים שיצורפו.
6.2.12
על הודעות בדבר שינוי מען - המען החדש והישן של השולח ותאריך השינוי.
6.3
לפריטים הנשלחים כדברי דפוס מותר לצרף:
6.3.1
לכל דבר דפוס - כרטיס, גלויה, מעטפה או עטיפה הנושאת את שמו ומענו של השולח או בא כוחו בארץ ממנה נשלח הפריט. הכרטיס או המעטפה יכולים להיות מבויילים בבולים או תווי בולים של ארץ היעד לצורך החזרתם לשולח.
6.3.2
ליצירות מודפסות, תדפיסים אמנותיים ותצלומים - חשבון בלי מעטפה או במעטפה פתוחה, המתייחס לתוכן הפריט והכולל את הפרטים החיוניים בלבד.
6.3.3
לעתוני אופנה - דגמים לגזירה המתייחסים לעתון אליו הם צורפו.
6.4
כרטיסים הנושאים את הכותרת "גלויית דואר" או תרגומה לשפה אחרת, בין אם נארזו במעטפה ובין אם לאו, ניתן לחשב כדברי דפוס לצורך קביעת התעריף, אם קויימו בהם התנאים האחרים החלים על דברי דפוס (ראה סעיף 6.2.8) אחרת ייחשבו כגלויות או כמכתבים לפי המקרה.
6.5
אריזה:
6.5.1
בצד הימני העליון של חזית דבר דפוס יש להשאיר מקום לביול, ואילו בצד השמאלי של חזית דבר דפוס יש לציין בבירור "דבר דפוס" ובלועזית "PRINTER MATTER" או "IMPRIMES". אריזת דבר דפוס צריכה לאפשר בדיקת תכולתו בידי הדואר, ולפיכך יש לארזו בצורה שתאפשר בדיקה ללא קושי ומבלי שיהיה צורך לשם כך לקרוע את העטיפה, לנתק חוטים, לשבור חותמות, להפריד דבק וכו'.
6.5.2
דברי דפוס ייארזו בעטיפה, בגליל או בין לוחות קרטון, במעטפות פתוחות שיש בהן פתח רצוף באורך שלא יעלה על 60 מ"מ או במיכלים הניתנים לפתיחה וסגירה בקלות. אפשר לקושרם בחוט שניתן להתירו בקלות. מומלץ לארוז דברי דפוס באריזה שטוחה ולא גלילית כדי להקל על הטיפול. דברי דפוס בצורת גלוייה ניתן לשלוח בלי עטיפה בתנאי מתקיימים בהם ההוראות החלות על גלויות.
6.5.3
להלן דוגמאות לאופן סגירה תקינה של מעטפה המכילה דברי דפוס:
א.
השחלת חוט המחובר למעטפה דרך דיסקית המודבקת על החפי (או להיפך) וקשירתו בצורת לולאה המאפשרת פתיחה בקלות.
ב.
שימוש בדבק המאפשר פתיחה במשיכה וסגירה בחזרה ע"י לחיצה. במקרה זה יש להדפיס על החפי את ההערה הבאה: "ניתן לפתוח לבדיקה בידי הדואר", או ציון דומה בשפה המובנת בארצות המוצא והייעוד.
6.5.4
דברי דפוס מתקבלים למשלוח לחו"ל כשהם ארוזים בעטיפה פלסטית סגורה ושקופה בתנאים הבאים:
א.
מענו של הנמען ייכתב על תווית שתמוקם מתחת או על העטיפה בכוון הממד הגדול
ב.
פס לבן אטום לאורך העטיפה אשר יהיה חלק מהעטיפה עצמה ימוקם באותו צד ובאותו כוון של התווית.
ג.
על הפס האטום יצויינו שם ומען השולח ופרטים מודפסים מראש המאפשרים במידת הצורך, לציין את הסיבות לאי מסירת הפריט או את המען החדש של הנמען.
ד.
ביול דבר הדואר ייעשה במכונת ביול, או בשירות "שולם". הסימון "P.P." יירשם על העתון או כתב העת מתחת לעטיפה או על העטיפה באחת הדרכים המקובלות
6.5.5
דברי דפוס אשר אינם עונים על התנאים המפורטים לעיל, ייחשבו למכתבים לצרכי דמי הדואר.
6.6
מידות:
6.6.1
מידות מרביות
א.
אריזה רגילה: הממד הגדול ביותר לא יעלה על 600 מ"מ. צירוף האורך, הרוחב והעובי לא יעלה על 900 מ"מ.
ב.
אריזה בצורת גליל: הממד הגדול ביותר לא יעלה על 900 מ"מ. צירוף האורך וכפל הקוטר לא יעלה על 1,040 מ"מ.
6.6.2
מידות מזעריות:
א.
אריזה רגילה: מידות אחד הצדדים לא יפחת מ-140מ"מ באורך ו-90מ"מ ברוחב
ב.
אריזה בצורת גליל: אחד הממדים לא יפחת מ-100 מ"מ. צירוף האורך וכפל הקוטר לא יפחת מ-170 מ"מ.
6.6.3
בכל המידות מותרת סטייה של 2 מ"מ, כלפי מעלה או כלפי מטה.
6.7
משקל מרבי
6.7.1
דברי דפוס שונים (פרט לספרים וחוברות): עד 2 ק"ג.
6.7.2
ספרים וחוברות: עד 5 ק"ג.
6.7.3
שקים ישירים של דברי דפוס למען אחד: 28 ק"ג (פרטים ראה סעיף 8 להלן).
6.8
שירותי עזר קיימים:
6.8.1
רישום: לכל ארצות העולם.
6.8.2
אקספרס, אישור מסירה, בקשה להחזרה שינוי שם או מען - לארצות בהן קיימים שירותים אלה. פרטים ראה פרק ז' לחלק זה.
חזור >>
פרסומי


מוצרים נבחרים

אריזות לחבילות
אריזות לחבילות
שולחים חבילה? רכשו אריזה מקרטון קשיח שאינו מתפרק
מחיר 9.20 ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר