שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   

מדריך הדואר

הדפס   חזור >>
חלק ג' דואר בין-לאומי פרק ג' חבילות

1.  תנאי משלוח של חבילה לחו"ל

1.1
חבילות לחו"ל מתקבלות למשלוח בדואר ים ויבשה או בדואר אוויר לכל ארצות העולם פרט לארצות הבאות:
אירן
אלג'יריה
בחריין
כווית
לבנון
לוב
מועצת אמירויות המפרץ
סודאן
סוריה
סעודיה
עיראק
פקיסטן
קטאר
תימן
1.2
חבילות מתקבלות למשלוח באשנבי הדואר בלבד. השולח חייב לזהות את עצמו לשביעות רצונו של פקיד הדואר. הפקיד רשאי לדרוש מהשולח לפתוח את החבילה לשם בדיקת תכולתה. אם סירב השולח להזדהות או לפתוח את החבילה, רשאי פקיד הדואר לא לקבל את החבילה למשלוח.
1.3
א ר י ז ה
1.3.1
חבילות יש לארוז כך שתכולתן לא תישמט ולא תיזוק. יש גם למנוע אפשרות שהחבילה תזיק לחבילות אחרות או לעובדי הדואר המטפלים בה. חבילות שנארזו בניגוד לאמור לעיל, אינן מתקבלות למשלוח, ועלולים לעכבן אם נתקבלו בטעות.
1.3.2
על השולח לכתוב על החבילה את השם והמען של הנמען בכתב ברור באותיות לטיניות. השם והמען של השולח ייכתבו אף הם על החבילה והמלה "השולח"באנגלית ,SENDER או בצרפתית ,EXPEDITEUR תצויין בהבלטה. על השולח לדייק ככל האפשר בכתיבת השם והמען של המקבל, כדי למנוע קשיים בזמן המסירה בחו"ל וכדי למנוע החזרת החבילה לארץ בגלל מען בלתי מספיק. מאחר שהמען שעל החבילה עלול להטשטש או לנשור בטלטולי הדרך, רצוי להכניס בתוך החבילה פתק ובו פרטי מעניהם של השולח ושל הנמען.
1.3.3
חבילות המכילות חומר העלול להתלקח במהירות כגון: סרטי קולנוע, סרטי ראינוע, צולולויד וכו', יש לארוז בתיבות כפולות: הפנימית עשויה מתכת והחיצונית עץ. על החבילות יש לציין בהבלטה "חומר מתלקח" - " INFLAMMABLE ".
1.3.4
חבילות המכילות תקליטים, תמונות במסגרות, דברי זכוכית, חרסינה, מכשירים עדינים או חומר שביר אחר, יש לארוז בתיבת מתכת, עץ או קרטון עבה עם מילוי של נייר, צמר גפן, תבן או חומרי הגנה אחרים, כך שלא יינזקו ע"י טלטולי הדרך, ולא יגרמו נזק לחבילות אחרות ולעובדים המטפלים בהן. על האריזה יש לציין בהבלטה "זהירות-שביר" בעברית, בצרפתית או באנגלית " FRAGILE " וכן בשפה אחרת המובנת בארץ היעד, במקרה הצורך.
1.3.5
חבילות המכילות דבורים, תולעי משי, עלוקות ובעלי חיים אחרים המותרים במשלוח, יש לארוז בתיבות מתאימות, כדי למנוע סכנת עקיצה או פציעה של עובדי הדואר או נזק לחבילות אחרות.
1.3.6
יש להקפיד על אריזתן של חבילות המכילות מצרכים פזירים, כגון: קמח, קפה וכד', כדי למנוע פיזור המצרכים וחדירתם לחבילות אחרות. מצרכים כאלה יש לארוז בקופסאות מתכת בתוך תיבות עץ חזקות.
1.3.7
פירות וירקות וביחוד פירות טריים ורכים, כגון: תאנים, ענבים, שזיפים וכד', יש לארוז בקופסאות פח סגורות היטב, כדי למנוע נטיפת המיץ לחבילות אחרות. אריזת פירות וירקות בקופסאות קרטון אסורה. על גבי החבילה יש לציין: "זהירות - פירות".
1.3.8
מכשירים חדים מותרים במשלוח, בתנאי שכל הקצוות החדים יוגנו כהלכה, כדי למנוע פציעת עובדי הדואר ונזקים לחבילות אחרות.
1.3.9
חבילות המכילות נוזלים יש לארוז כך שבמקרה שמיכל הנוזלים יינזק, ייספג הנוזל באריזה. לשם כך, על השולח להשתמש בחומר סופג (כגון נסורת, צמר גפן וכד') בכמות מספקת לספיגת כל הנוזלים. חבילות כאלה יש לארוז בתיבות כפולות: הפנימית עשויה מתכת והחיצונית עץ כדי להבטיח שהנוזל, אם יישפך, לא יגרום נזק לחבילות אחרות. חבילות המכילות צרכי מזון העלולים להתמוסס, יש לארוז בקופסאות מתכת ולציין בהבלטה: "נוזלים" ובלועזית "LIQUID"
1.4
בעת מסירת חבילות למשלוח, על השולח למלא כתב משלוח על כל חלקיו, ולרשום בו את פרטי המען כפי שהוא מופיע על החבילה. כמו כן עליו למלא הצהרת מכס אחת או יותר לפי בקשת פקיד הדואר ולצרף את כל המסמכים הדרושים על ידי ארץ היעד. הצהרת המכס תמולא בשפה המותרת בארץ היעד - פרטים ראה פרק ז' לחלק זה.
1.5
חבילות או דברי דואר המכילים חפצים מסחריים, טעונים אישור של המכס לפני שיגורם לחו"ל. אישור זה ניתן במדורי החבילות של ירושלים, תל-אביב-יפו, חיפה ואילת, באמצעות חותמת המוטבעת על גבי הצהרת המכס או על החבילה. פריטים המכילים חפצים מסחריים, הנשלחים מבתי דואר אחרים, ייבדקו על ידי שלטונות המכס בערים הנ"ל ואם ייצואם לחו"ל לא יאושר, הם יוחזרו לשולחיהם.
1.6
על השולח לציין על כתב המשלוח ועל תווית המודבקת על גבי החבילה את הדרך בה הוא מבקש לנהוג בחבילה במקרה של אי מסירה, על ידי סימון אחת ההוראות המופיעות על גבי כתב המשלוח והתווית אשר יימסר לו בדואר. חבילה שלא סומנה עליה כל הוראה ואשר לא נמסרה מסיבה כלשהי, תוחזר לשולח ללא הודעה מראש, והוא יחוייב בכל תשלום שיידרש על ידי מינהלי הדואר בחו"ל בתוספת דמי ההחזרה המגיעים לרשות הדואר לפי התעריף שבתוקף, בעת ההחזרה.
1.7
דמי המשלוח ישולמו תמיד בעת מסירת החבילה למשלוח. אם החבילה מיועדת לשיגור בדואר אוויר יש להדביק עליה תווית מתאימה המסופקת על ידי הרשות. השולח יקבל אישור למשלוח החבילה עליו מוטבעת חותמת בית הדואר ומצויין מספר החבילה, משקלה ודמי הדואר ששולמו. על השולח לשמור את האישור למקרה של בירור או חקירה בעניין החבילה.
1.8
חפצים הנשלחים בחבילות לחו"ל עלולים להיות טעונים תשלום דמי מכס בהתאם לתקנות של ארץ היעד. אין חברת דואר ישראל אחראית לתשלומים אלה או להשהייה, החרמה או השמדה של חבילות הנובעות מתחיקתן של ארצות היעד, או מהחלטת שלטונות המכס בחו"ל.
1.9
מ ש ק ל - חבילות מתקבלות עד למשקל של 20 ק"ג פרט לארצות המגבילות את המשקל למשקל נמוך יותר פירוט ראה ברשימת הארצות בחלק א'.
1.10
מ י ד ו ת - המידות של חבילות המוחלפות בין ישראל וחו"ל בדרך האוויר ובדרך הים והיבשה הן, בדרך כלל כדלקמן:
1.10.1
מידות מרביות:
אורך 150 ס"מ
אורך בצירוף היקף יתר הצדדים (גובה+רוחבx2) לא יעלה על 300 ס"מ.
1.10.2
מידות מזעריות:
אורך 140 מ"מ
רוחב 90 מ"מ
1.10.3
מספר ארצות מגבילות יותר את גודל החבילות. פרטים ראה ברשימת הארצות בחלק א'.
חזור >>
פרסומי


מוצרים נבחרים

אריזות לחבילות
אריזות לחבילות
שולחים חבילה? רכשו אריזה מקרטון קשיח שאינו מתפרק
מחיר 9.20 ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר