שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   

מדריך הדואר

הדפס   חזור >>
חלק ב' שירותי דואר פנים פרק ג' מסירת דברי דואר

3.  מסירת דברי דואר רשומים

3.1
דברי דואר רשומים נמסרים לנמען בלבד כנגד הצגת הודעה על דבר דואר ולאחר זיהויו באמצעות תעודה מזהה וכנגד חתימה, ואולם, הנמען רשאי לייפות בכתב את כוחו של אדם אחר, שגילו מעל 16 שנה, לקבלם. דבר הדואר הרשום יימסר למיופה כוחו של הנמען שיציג תעודה מזהה שלו ושל הנמען וכנגד חתימה.
ייפוי כוח שנועד לזמן ממושך (מעל שנה) או ללא הגבלת זמן, טעון את אישור המנהל וזיהוי מייפה הכח וחתימתו על ידי המנהל

זיהוי לקוח
כל מקום בו נדרש לקוח להזדהות לצורך קבלת שירות ביחידות דואר, למעט שירותים בנקאיים כאמור בפרק ה' חלק א' סעיף 1.6 או אם נקבע אחרת במפורש בתנאי השירות, הוא רשאי להזדהות באמצעות אחת מהתעודות המפורטות להלן ובלבד שהתעודה בתוקף:
3.1.1
תעודת זהות ישראלית
3.1.2
דרכון
3.1.3
תעודת עולה
3.1.4
רשיון נהיגה ישראלי הנושא תמונה
3.1.5
תעודת שוטר
3.1.6
תעודת חוגר, קצין
3.1.7
דרכון זר
3.2
הנמען, או בא כוחו, יחתמו על הטופס המיועד לכך את שמם המלא בדיו, כאות לכך שקיבלו את דבר הדואר הרשום.
3.3
דברי דואר רשומים יימסרו בביתו או במקום עבודתו של הנמען, בין שהמסירה היא לידי הנמען ובין שהיא לידי אדם אחר הנחזה כרשאי לקבלם לפי הדרך המקובלת במסירת דברי דואר הממוענים אליו אם מסיבה כלשהיא לא ניתן למסור את דבר הדואר הרשום במען, יוזמן הנמען לקבלו ביחידת דואר.
3.4
אם דברי הדואר הרשומים ממוענים לתאי דואר, למרכז חלוקה או לדואר שמור, עליהם לשאת את השם המלא של הנמען, והם יימסרו באשנבי הדואר לנמען עצמו, לאחר זיהוי, או לידי מיופה כוחו שיציג תעודות מזהות שלו ושל הנמען.
3.5
דבר דואר רשום, המיועד למסירה ביחידת דואר, יישמר 14 ימים ממשלוח ההודעה הראשונה לנמען.
בחדשים יולי ואוגוסט מדי שנה יישמרו דברי הדואר במשך 21 ימים ממשלוח ההודעה הראשונה. אם דבר הדואר לא יידרש במשך תקופת השמירה, הוא יוחזר לשולח, ובהעדר מען השולח, הוא יטופל בהתאם לכללים הנוגעים בדבר.
3.6
בקיבוצים וביישובים שיתופיים, המקבלים את דברי הדואר באמצעות קווי הדואר הנע, יימסרו דברי הדואר האמורים, כולל חבילות, לנציג היישוב או בא כוחו, לאחר חתימת נציג היישוב על טופס קבלה של הדואר. מסירה זו תיראה כמסירה לנמען עצמו.
3.7
אופן המסירה בבתי מלון, בבתי אבות, בבתי חולים, בבתי ספר ואוניברסיטאות, במוסדות וכד', הינו זהה לאופן המסירה בקיבוצים וביישובים שיתופיים.
חזור >>
פרסומי


מוצרים נבחרים

אריזות לחבילות
אריזות לחבילות
שולחים חבילה? רכשו אריזה מקרטון קשיח שאינו מתפרק
מחיר 9.20 ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מחיר  ₪ פרטים נוספים
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר