משלוח דואר רשום בארץ

דואר רשום:

שירות דואר רשום מציע לך ארבעה מרכיבים עיקריים:
  1. אישור משלוח- השולח מקבל בזמן מסירת דבר הדואר למשלוח, אישור על משלוח בשירות זה.
  2. מעקב אונליין אחר הפריט - מתן מענה בעת הצורך בדבר גורל דבר דואר רשום שהתקבל למשלוח.
  3. החתמת הנמען- מסירת דבר הדואר לנמען (או לבא כוחו) נעשית כנגד חתימה. השירות מתייחס למכתב, גלויה ודבר דפוס.
  4. חדש- יש להכין מראש את משלוח הדואר הרשום ב-My Post האיזור האישי שלך באתר דואר ישראל, שם יש לציין בקובץ ממוחשב את פרטי השולח וכתובתו, פרטי הנמען וכתובתו וכן לשלם עבור המשלוח הרשום אונליין, או לחילופין ביחידת הדואר עצמה – לשם ניגשים כדי לשלוח פיזית את דבר הדואר הרשום. 
     
עפ"י חוק חלה על שולחי דואר רשום חובת רישום פרטי שולח, כתובתו, ופרטים נוספים למידע נוסף

לדף שאלות ותשובות בנושא תיקון 12 לחוק הדואר - דואר רשום חובת רישום פרטי שולח

  
 במעמד משלוח דואר רשום, יקבל השולח "אישור על משלוח בדואר רשום" הכולל מספר ברקוד הפריט לצורך מעקב.

לרשותך אפשרות לבצע מעקב אחר דבר הדואר עד למסירתו לנמען.
  
השירות ניתן בכל יחידות הדואר.
מידע מפורט ניתן למצוא במדריך הדואר
מידע על אחריות ופיצויים
 
מסירת דואר רשום:
מבוצע ניסיון מסירה בביתו של הנמען ,במידה ומסיבה כלשהי לא ניתן למסור אותו במענך, אזי תוזמן לקבלו ביחידת דואר הקרובה למענך
ניתן לקבל את המכתב, אך ורק ביחידה אליה הוזמנת.
ביצוע ניסיון מסירה יבוצע לדבר דואר רשום במשקל של עד 1 ק"ג.

מידע נוסף על אופן המסירה לנמענים

X