EMSdoc משלוח מסמכים מהיר לחו"ל


חדש!
שירות  
משלוח מסמכים מהיר לחו"ל בשירות EMS ובמחירים מיוחדים.         
 
משלוח מסמכים במשקל של עד 1/2 ק"ג, תוך 3 ימי עסקים ליעדים מרכזיים בעולם, עם מעקב ממוחשב אחר הפריט, ובמחירים אטרקטיביים במיוחד.


השירות מיועד ומומלץ לגופים השולחים מסמכים לחו"ל. הוא כולל איסוף מדלת הלקוח, אחריות בסיסית, הטסה, אגרת דלק, אגרת בטחון ומסירה ללקוח.

השירות הינו למנויים בלבד. 
 
תעריפים:

  
משקל עד 1/2 ק"ג
מחיר למנוי
 
קבוצה 1 56.00 ש"ח
קבוצה 2 85.00 ש"ח
קבוצה 3 76.00 ש"ח
קבוצה 4 84.00 ש"ח
קבוצה 5 69.00 ש"ח
קבוצה 6 82.00 ש"ח
קבוצה 7 81.00 ש"ח
קבוצה 8 98.00 ש"ח
קבוצה 9 130.00 ש"ח
קבוצה 10 90.00 ש"ח
קבוצה 11 114.00 ש"ח

השיוך לקבוצה זהה לשיוך משלוחי ה- EMS. לרשימת המדינות והקבוצות במחירון השירותים הבינלאומיים המלא, לחץ
 
הערות :X