שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   

מושגים מעולם הטאבו

 • נסח רגיל - נסח טאבו מלא (גוש, חלקה ותת חלקה במקרה של בית משותף).
 • נסח היסטורי - מידע מלא הכולל רשומות היסטוריות. במידה ואין מידע היסטורי על הנכס מתקבל נסח זהה ל"נסח הרגיל".
 • נסח מרוכז - נסח טאבו לבית משותף, המכיל מידע חלקי ומרוכז על כל הדירות בבית המשותף.
 • נסח - פלט מאומת וחתום מספרי זכויות המקרקעין.
 • גוש / חלקה – זיהוי נכס לצורך איתורו.
 • גוש - ישות המוגדרת ע"י חלוקת הקרקעות בישראל לשטחים מוגדרים. כל ישות ממוספרת בצורה חד ערכית. המספר ניתן ע"י המרכז למיפוי ישראל.
 • חלקה - חלוקה של גוש לשטחים נפרדים במסגרת הליך תכנון והסדר מקרקעין.
 • תת חלקה (חלקת משנה) – מספר המזהה את הדירה בבית משותף, בנוסף למספר גוש חלקה. הגדרה בחוק: חדר או תא או מערכת חדרים או תאים שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר.
 • נכס - חלקה, מחוברים, רכוש משותף וחלקות משנה.
 • בעלים- בעלי זכות להחזיק במקרקעין, להשתמש ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה בכפוף להגבלות לפי דין או לפי הסכם. הבעלים רשומים בנסח של הנכס בחלק של "בעלות".
 • החלק ברכוש המשותף – החלק היחסי של כל תת חלקה ברכוש השייך לכל הדירות בבית המשותף.
 • שטר – מספר המפנה לתיק הפעולה בו נמצאים המסמכים המהווים אסמכתא לביצוע הפעולה.
 • תאריך – מועד רישום הפעולה.
 • מהות הפעולה – מגדיר את סוג הפעולה בגינה נרכשה הזכות.
 • מכר – העברת זכות בעלות.
 • מכר ללא תמורה – העברת זכות בעלות במתנה.
 • שכירות / חכירה – הזכות להחזיק בנכס ולהשתמש בו לתקופה המוגדרת בשטר.
 • משכנתא – משכון של זכות בנכס.
 • זיקת הנאה – זכות שימוש שאין עימה חזקה.
 • הערת אזהרה – התחייבות של בעל זכות במקרקעין לעשות עסקה או להימנע מעשיית עסקה.


פרסומי
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר