דואר ישראל > תנאי שירות eco post
דואר בינלאומי
שירות EMSdoc
משלוח מסמכים מהיר לחו"ל בשירות EMS ובמחירים מיוחדים
חדש! שירות העברת משטחים לארה
מעתה ניתן לשלוח משטחים לארה"ב בחסכון כספי ובנוחות. פתרון מושלם לשולחים מוצרים לאמזון ארה"ב. לפרטים>>
קיבלתם שובר לתשלום מכס עבור חבילה שהזמנתם בחו"ל? שלמו באתר
לתשלום
EMS PLATINUM
שירות מהיר, חדיש ומתקדם, המציע משלוח טובין לחו"ל בבטחה, במחירים אטרקטיביים הכוללים שירותי עמילות מכס בארץ ובחו"ל.

תנאי שירות eco post

תאור כללי של שרות ה ECO POST
שרות המיועד למשלוח פריטים שמשקלם עד 2 ק"ג. השרות מאפשר מעקב אחר משלוח הפריט באתר האינטרנט של דואר ישראל - מרגע מסירתו למשלוח , דרך יציאתו מהארץ, הגעתו לחו"ל, ניסיון מסירה ועד למסירתו לנמען.

טיב שרות
השרות מהיר בהשוואה לשרות משלוח דואר בין לאומי רגיל ודואר רשום. לאקו פוסט ניתנת עדיפות בתהליכים התפעוליים, הן בארץ על ידי חברת דואר ישראל והן בחו"ל במדינות היעד. לפיכך טיב השרות של פריטים בשירות אקו פוסט מהיר יותר בהשוואה למשלוחי דואר בשירות הבין לאומי הרגיל והרשום.
יעדי טיב השירות המשוערים למסירת פריטי דואר בשרות אקו פוסט הם מסירה תוך 5-7 ימי עבודה ממועד המשלוח (לא כולל את יום המשלוח ,עיכובים בתהליכי מכס, כוח עליון ואירועים ומועדים מיוחדים בחו"ל).

השרות אינו שרות בלדרות ולפיכך אין התחייבות באשר לזמני ההגעה.כמו כן המסירה לנמען אינה כוללת את חתימת הנמען.
למשלוח פריטים בשרות דחוף, מומלץ להשתמש בשרות ה EMS בו מתקיים טיב שרות ומועדי מסירה מהירים יותר וכן ניתן החזר דמי משלוח במקרה של אי עמידה בלוחות הזמנים ובהתאם לתנאי השרות של ה EMS.

מעקב והוכחת משלוח ומסירה – שירות האקו פוסט מאפשר קבלת הוכחת משלוח וכן, דיווח אלקטרוני עד ל- 5 אירועים בתהליך הטיפול בדבר הדואר, כלהלן: מסירת הדואר למשלוח בארץ, יציאה מהארץ, קבלה בחו"ל, ניסיון מסירה ומסירה לנמען .

רשימת מדינות - שרות האקו פוסט יפתח רק למדינות שיש להן תשתית מתאימה להחלפת מסרים אלקטרונית, לצורך הליכי המעקב אחר הפריט, ואשר מבטיחות לפחות 80% סריקה (של הארועים המפורטים בסעיף "תאור כללי של שרות ה ECO POST" לעיל ).

להלן רשימת המדינות אליהן ניתן יהיה לשלוח דברי דואר בשירות האקו פוסט.
ארה"ב, בלגיה, בריטניה, גרמניה, הולנד, קנדה, צרפת, ספרד, שוויץ, שבדיה ואוסטרליה (בקרוב השירות ינתן גם לברזיל). תהליך הצטרפות המדינות הללו כיעדי משלוח לאקו פוסט יהיה הדרגתי וייקבע בהתאם לבדיקת איכות שרות מוקדמת שעושה חברת דואר ישראל מול כל מדינה.

דרישות המכס
דברי דואר המכילים טובין עוברים תהליכי מכס במדינות היעד, לפיכך אם ערך התכולה הוא עד 400$ חובה לצרף לתעודת המשלוח הצהרת מכס CN22 - (תוית ירוקה) מלאה כנדרש.

אם ערך התכולה הוא מעל 400$ יש לצרף הצהרת מכס CN 23

אם פריט מכיל טובין למכירה בחו"ל, יש לפעול בהתאם להנחיות המכס. מומלץ להשתמש בשרותי "השרות ליצואן" של דואר ישראל.

אין לשלוח באקו פוסט:
  • תכולה האסורה על פי הוראות כל דין בישראל ו / או בארץ היעד, הסכמי איגוד הדואר העולמי ומדריך הדואר.
  • חומרים מסוכנים, יצורים חיים, חפצים או חומרים העלולים, מחמת טיבם או אריזתם, לסכן או לפגוע בפקיד דואר או בכל אדם הבא עמם במגע, לפגוע או לגרום נזק לדברי דואר או ציוד.
  • תכשיטים, כסף ושאר חפצי ערך.

אין בקבלת פריט למשלוח בידי חברת הדואר כדי לשחרר את השולח מאחריותו לפי סעיף זה. האחריות לקיום ההוראות והחוקים המתאימים חלה על השולח בלבד.
חברת הדואר רשאית להשהות או לסרב לקבל למשלוח כל פריט שתכולתו אסורה למשלוח בדואר, אריזתו אינה מתאימה, משקלו או מידותיו חורגים מן המותר, פרטי השולח או הנמען חסרים או כאשר פרטי הנמען כתובים בעברית או אינם מלאים.

אחריות ופיצויים
פיצויים ישולמו, כדי ערך דבר הדואר או כדי ערך תכולתו, במקרה של נזק ישיר לדבר הדואר או אובדן דבר הדואר, וזאת עד לסכום המירבי בהתאם לתנאים כמפורט להלן- .
סכום מירבי של פיצוי, בסכום בש"ח השווה לעד 100 $, ישולם לשולחים אשר יצרפו למשלוח קובץ המפרט את פרטי המשלוח, בהתאם לדרישות חברת דואר ישראל. ללקוחות אחרים אשר ישלחו דברי דואר בשירות זה ללא צירוף הקובץ האמור, ישולם פיצוי מירבי בסכום בש"ח השווה ל – 50$.
מובהר כי לא ישולם כל פיצוי בגין נזק שנגרם בשל איחור במסירה או בשל אי עמידה בלוחות זמנים, או בשל אי הופעת אירוע ממוחשב באתר דואר ישראל באינטרנט. כמו כן לא ישולם פיצוי בשל נזק עקיף או נזק תוצאתי.
לא ישולמו פיצויים במקרה בו דבר הדואר הכיל פריטים אסורים למשלוח לפי הכללים או נשלח בניגוד לכללים (כללי המשלוח כמפורט במדריך הדואר , באתר האינטרנט ובכל דין).
חברת דואר ישראל אינה אחראית לנזק או אובדן שנגרמו בשל כוח עליון ובנסיבות שמחוץ לשליטתה.
  • סכום הפיצוי ישולם תוך 60 יום מהיום בו היו בידי חברת הדואר מלוא המידע והמסמכים הדרושים לבירור התביעה ובכפוף לכך שמסקנות הבדיקה הוכיחו שהשולח זכאי לתשלום.
  • אם הפריט הוחזר לשולח או נמסר לנמען לאחר תשלום הפיצוי, מתחייב השולח להחזיר לחברת הדואר את מלוא סכום הפיצוי ו / או החזר דמי המשלוח ששולמו לו.
  • חברת דואר ישראל משאירה בידה את האפשרות לדרוש ממקבל הפיצויים למסור לידה את תכולת הפריט הפגום.
  • חברת דואר ישראל רשאית לתבוע משולח דבר דואר, כיסוי נזקים שנגרמו על ידי או בשל משלוח דבר הדואר מטעמו.

ברורים בנוגע למשלוח
בין מדינות היעד קיים מנגנון בירור ממוחשב אשר ישמש לבירור ולקבלת דיווח על תוצאותיו ממדינת היעד.
ניתן להגיש בקשה לברור בנוגע למשלוח בפרק זמן של לפחות 20 ימי עבודה ממועד המשלוח ועד ל 6 חודשים ממועד זה.
לצורך בירור גורלו של פריט, יש לפנות תוך שישה חודשים מיום מסירתו למשלוח באמצעות טופס בירור גורל דבר דואר.
תביעה לפיצוי
הליך תשלום פיצויים ייפתח בבקשה שתוגש בידי הלקוח, כנהוג בשירות דואר בינלאומי רשום. אישור תשלום הפיצוי מותנה בבקשה לקבלת תצהיר מהנמען על אי קבלת דבר הדואר. מנגנון הפיצוי בגין נזק זהה למנגנון הקיים כיום לגבי שירותים בהם ניתן פיצוי מסוג זה.

במקרה של תביעה לפיצוי יש לפנות בכתב, בצירוף העתק קבלה. לא ישולמו פיצויים אם הבקשה לבירור הוגשה לאחר שישה חודשים מיום מסירתו למשלוח

טופס בירור גורל דבר דואר
.

תעריפי שירות eco post

מידות ומשקל – כמו צרורות רגילים לחו"ל: במידע לפי מדינה.
סוג אריזה הממד הגדול ביותר לא יעלה על צירוף כל המידות ביחד לא יעלה על
אריזה רגילה 600 מ"מ 900 מ"מ (אורך+רוחב+עובי)
אריזה בצורת גליל 900 מ"מ 1040 מ"מ (אורך+כפול הקוטר)

עמילות מכס
תן לנו לעמול בשבילך ולפטור אותך מהצורך לשחרר עצמאית את פריט EMS מהמכס בארץ
שירותים ליצואן
השירות מציע פתרון הכולל למשלוח טובין לחו"ל וזאת תוך חסכון בזמן, טרחה וריצות מיותרות