דואר ישראל > תפקידי הדירקטוריון
אודות
My Postֹ עד אלי
קבלו לביתכם את החבילות הממתינות לכם בסניף עם שליח עד הבית
My Post עולם החבילות שלך במקום אחד!
באזור האישי שלך באתר הדואר, תוכל ליהנות ממגוון שירותים מתקדמים.
שילוח בינלאומי - הכי משתלם בדואר !
לחברת דואר ישראל מגוון שירותים בינלאומיים מתקדמים. בחר את המתאימים ביותר לצרכי העסק שלך.

תפקידי הדירקטוריון


תפקידיו העיקריים של הדירקטוריון הינם להתוות את המדיניות הכללית של החברה בתחום מטרותיה ואת הקווים העקרוניים להפעלתה; לקבוע את תקציבה השנתי ותוכניות הפעולה של החברה; להנחות את המנכ"ל ואת הנהלת החברה בהתאם וכן לפקח ולבקר באופן שוטף את פעולות החברה והנהלתה ולוודא את קיום ההנחיות. בכפוף לחוק החברות הממשלתיות, חוק החברות, תקנון החברה ונהלי החברה:

  1. הדירקטוריון יקבע, על פי המלצת המנכ"ל, תוכנית רב שנתית בדבר מדיניות החברה והקווים העקרוניים לפעילותה (אסטרטגיה). תוכנית זו תתמקד, במדיניות ובקווים העקרוניים בלבד מבלי להיכנס לפרטי ביצועה.
  2. הדירקטוריון יעקוב ברציפות אחר יישום המדיניות, התכניות והתקציבים של החברה.
  3. הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדות קבועות או לעניין מסוים, יקבע הנחיות בכל הנוגע לדרכי עבודתו, לדרכי עבודת וועדותיו ויוודא את ביצוע ההנחיות.
  4. הדירקטוריון ימנה את המנהל הכללי של החברה ורשאי להעביר אותו מתפקידו או להשעותו בהתאם לחוק החברות הממשלתיות.
  5. הדירקטוריון יאשר, על פי המלצת המנהל הכללי, את מינויים של הפקידים הבכירים.
  6. הדירקטוריון ייקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר, תנאי העסקה, תנאי הפרישה ומערכת התגמולים לעובדים ולמנהלים.
  7. הדירקטוריון יקבע, מדי שנה, את תקציבה השנתי של החברה ודרך ביצועו והשימוש במקורות העומדים לרשותה וכן את תוכנית הפעולה של החברה לאותה שנה ותוכניותיה לטווח ארוך.
להגיע לדואר זה לא תיק!
הזמינו תור בקליק באינטרנט או בסלולאר לסניף אליו ברצונכם להגיע וקבלו שירות בשעה היעודה בלי להמתין בתור!
הרחבת שעות הפעילות
חברת דואר ישראל שמחה לבשר כי במסגרת שיפור השירות, שעות הפתיחה הוארכו במאות יחידות דואר, בחלק מימי השבוע.
כ-370 מרכזי מסירה ברחבי הארץ
אנו שמחים לבשר על הסכם שיתוף פעולה עם גורמים שונים, במסגרתו תוכלו לקבל חבילות ופריטי דואר במספר מוקדים ברחבי הארץ. מטרת שיתוף הפעולה היא שיפור השירות הניתן לכם וקיצור זמני ההמתנה בסניפי הדואר.