דואר ישראל > טיפול בחבילות מוחזרות או מופנות מחו"ל
דואר בינלאומי
My Post האיזור האישי שלכם באתר
קבלו מידע אודות החבילות שהזמנתם או ששלחתם. כולל שירות חדש "My Post עד אלי" המאפשר להזמין לביתכם את החבילות המחכות לכם בסניף.
קיבלתם שובר לתשלום מכס עבור חבילה שהזמנתם בחו"ל? שלמו באתר
לתשלום

טיפול בחבילות מוחזרות או מופנות מחו"ל

חבילה שהופנתה מחו"ל לנמען בישראל ושדמי העברתה לא שולמו בחו"ל, תימסר לנמען תמורת תשלום דמי ההעברה הנדרשים ע"י מינהל הדואר שהפנה אותה, בתוספת אגרת הפנייה.

חבילה ששוגרה מישראל לחו"ל ומסיבה כלשהי לא נמסרה לתעודתה והוחזרה לשולח בארץ, תימסר לו תמורת תשלום הוצאות ההחזרה הנדרשות ע"י מינהל הדואר בחו"ל, בתוספת אגרת החזרה.

הפניית חבילה מחו"ל למען אחר בארץ, טעונה דמי משלוח בתעריף של חבילה פנים ארצית.

הפניית חבילה מחו"ל למען אחר בחו"ל על פי בקשת הנמען, תבוצע רק לאחר שדמי המשלוח ישולמו בהתאם לתעריף החל על חבילות למקום היעד החדש.
 
כמה זה עולה
 
 
תעריף בש"ח
בנוסף להוצאות הנדרשות מאת מינהל הדואר בחו"ל
 
   
עד 1 ק"ג
35.50
כל ק"ג נוסף או חלק ממנו
3.10

עמילות מכס
תן לנו לעמול בשבילך ולפטור אותך מהצורך לשחרר עצמאית את פריט EMS מהמכס בארץ
שירותים ליצואן
השירות מציע פתרון הכולל למשלוח טובין לחו"ל וזאת תוך חסכון בזמן, טרחה וריצות מיותרות