אודות השירות - EMS

הצטרפו לאלפי לקוחות מרוצים של EMS - EXPRESS MAIL SERVICE השרות ניתן באמצעות רשת בינלאומית של מינהלי דואר וחברות המפעילה שירותי דואר מהירים. לרשת יש נציגויות ברוב מדינות העולם

חברת דואר ישראל רשאית  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכים התפעוליים להעביר את דברי הדואר למדינת היעד ולבצע בה את מכלול הטיפול לרבות חלוקה ומסירה,  בכל אמצעי ובאמצעות כל גורם ככל שיידרש, הכול בהתאם למתווה השירות שנקבע.
ניתן לשלוח מכתבים וחבילות עד למשקל של 20 ק"ג. אין לשלוח מזומנים, תכשיטים או דברי ערך.
 
השירות ניתן באמצעות יחידות הדואר. לעסקים מומלץ לקבל את השירות כמנויי "דואר שליחים" ו/או "שירות ליצואן" - וכך ניתן לקבל גם שירותי איסוף מהלקוח. למידע נוסף 9339*
מהירות
שירות ה- EMS מעביר פריטים תוך פרק זמן של 2-3 ימי עסקים , ליעדים מרכזיים בעולם.

פרק הזמן המשוער להעברה לכל מדינה משתנה בהתאם למדינת היעד ואינו כולל עיכובים הנגרמים כתוצאה מתהליך השחרור מהמכס או כל גורם מוסמך אחר.

פרקי הזמן המשוערים, הנדרשים להגעת פריט בשרות זה לכל מדינה מפורטים כאן. פרקי זמן אלה, נקובים בימי עסקים ואינם כוללים את היום בו נמסר דבר הדואר למשלוח וכן את ימי השבתון בארץ ובחו"ל בהם שירות ה- EMS אינו פועל.

מידע לגבי פרקי הזמן המשוערים, מועדי איסוף מיחידות הדואר ורשימת ימי השבתון בארץ ובחו"ל ניתן לקבל ביחידות הדואר ובמוקד 171.
 
שירות מבוטח
מאפשר לקבל פיצוי נוסף מעבר לסכום הפיצוי המגיע במקרה של אובדן או נזק ישיר לתכולת פריט דואר בין-לאומי EMS ועד לסכום של 25,000 ש"ח. השירות יינתן מכל סניפי הדואר לכל לקוחותינו כולל מנויי "דואר שליחים"

השירות המבוטח אינו חל על תכשיטים ודברי ערך האסורים למשלוח ב-EMS.

הפיצוי המוגדל חל על הערך הממשי של התכולה בלבד. דואר ישראל לא ישא באחריות לפריטים בשירות זה, אם השולח הצהיר על סכום גבוה מהערך הממשי של התכולה.

לפרטים נוספים
המחירים הנמוכים בארץ
שירות ה- EMS מוצע לך במחירים אטרקטיביים במיוחד בהשוואה למתחרים - כפי שניתן לראות בטבלת התעריפים. מחירי השירות נקובים תמיד בשקלים - ואינם משתנים בהתאם לתנודות שער הדולר. תוכן החבילה גם הוא אינו משפיע על מחיר המשלוח.
מעקב ממוחשב אחר הפריט שלך

לאחר משלוח הפריט, תוכל לעקוב אחריו מקצה לקצה ליעדים מרכזיים בעולם באמצעות אתר הדואר. זאת באמצעות הקשת מספר המשלוח שניתן לך בעת מסירת הפריט למשלוח. המעקב הממוחשב אפשרי בשלב זה למדינות מרכזיות בלבד.

באמצעות הטלפון החכם:
-באמצעות  האפליקציה 
-קריאת קוד הQR הנמצא על העתק  תעודת המשלוח שבידך.          

ישום אינטרנטי
הישום מאפשר למנויי דואר שליחים ושירות ליצואן להפיק תעודות משלוח, לנהל את המשלוחים, לידע את הנמען במשלוח הפריט, להזמין שליח, לעקוב אחר הפריט על פי פרמטרים רצויים וכל זה באמצעות מחשבך האישי. מידע נוסף


X