משלוח חבילות לחו"ל

משלוח חבילה לחו"ל עם דואר ישראל

הדפס     חזור >>
 
ניתן לשלוח חבילות לחו"ל בדרך האוויר או בדרך הים והיבשה.
קיימים מספר שירותי עזר, בהם ניתן להשתמש כאשר שולחים חבילה לחו"ל, הן בדרך האוויר והן בדרך הים והיבשה.

השירותים לא ניתנים לכל המדינות -  למידע מפורט אודות מדינה מסוימת

 להלן שירותי העזר בהם ניתן להשתמש בעת משלוח חבילה לחו"ל:

שירות אקספרס- מטרת שירות זה היא להחיש את מסירת דבר הדואר לאחר הגיעו לארץ היעד, כך שהמסירה לנמען נעשית באמצעות שליח.
אישור מסירה- אישור המסירה שנחתם בחו"ל מוחזר לשולח בדואר אויר.
בקשה להחזרה שינוי שם או מען - בתנאים מסוימים ניתן לבקש את החזרת החבילה.
שולח החבילה נדרש להחליט מה לעשות עם החבילה במקרה של אי מסירה, למידע אודות טיפול בחבילות מוחזרות או מופנות
השירות קיים בכל אחת מיחידות הדואר .
חשוב לדעת
השולח צריך לבוא עם ת"ז .

אינדקס לקביעת שיוך המדינה לקבוצה על פי השירות
 
 
 
מידע מפורט ניתן למצוא ב מדריך הדואר מידע על אחריות ופיצויים
 
 
 
הדפס   חזור >>