משפחת כרטיסי ויזה נטען של בנק הדואר
eco post הדרך המשתלמת לשלוח לחו
שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية Pycckий English  
חיפוש באתר
 
   

מושגים מעולם הטאבו

 • נסח רגיל - נסח טאבו מלא (גוש, חלקה ותת חלקה במקרה של בית משותף).
 • נסח היסטורי - מידע מלא הכולל רשומות היסטוריות. במידה ואין מידע היסטורי על הנכס מתקבל נסח זהה ל"נסח הרגיל".
 • נסח מרוכז - נסח טאבו לבית משותף, המכיל מידע חלקי ומרוכז על כל הדירות בבית המשותף.
 • נסח - פלט מאומת וחתום מספרי זכויות המקרקעין.
 • גוש / חלקה – זיהוי נכס לצורך איתורו.
 • גוש - ישות המוגדרת ע"י חלוקת הקרקעות בישראל לשטחים מוגדרים. כל ישות ממוספרת בצורה חד ערכית. המספר ניתן ע"י המרכז למיפוי ישראל.
 • חלקה - חלוקה של גוש לשטחים נפרדים במסגרת הליך תכנון והסדר מקרקעין.
 • תת חלקה (חלקת משנה) – מספר המזהה את הדירה בבית משותף, בנוסף למספר גוש חלקה. הגדרה בחוק: חדר או תא או מערכת חדרים או תאים שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר.
 • נכס - חלקה, מחוברים, רכוש משותף וחלקות משנה.
 • בעלים- בעלי זכות להחזיק במקרקעין, להשתמש ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה בכפוף להגבלות לפי דין או לפי הסכם. הבעלים רשומים בנסח של הנכס בחלק של "בעלות".
 • החלק ברכוש המשותף – החלק היחסי של כל תת חלקה ברכוש השייך לכל הדירות בבית המשותף.
 • שטר – מספר המפנה לתיק הפעולה בו נמצאים המסמכים המהווים אסמכתא לביצוע הפעולה.
 • תאריך – מועד רישום הפעולה.
 • מהות הפעולה – מגדיר את סוג הפעולה בגינה נרכשה הזכות.
 • מכר – העברת זכות בעלות.
 • מכר ללא תמורה – העברת זכות בעלות במתנה.
 • שכירות / חכירה – הזכות להחזיק בנכס ולהשתמש בו לתקופה המוגדרת בשטר.
 • משכנתא – משכון של זכות בנכס.
 • זיקת הנאה – זכות שימוש שאין עימה חזקה.
 • הערת אזהרה – התחייבות של בעל זכות במקרקעין לעשות עסקה או להימנע מעשיית עסקה.
פרסומי


מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר