דואר ישראל > מדריך ללקוח להעברת פעילות וסגירת חשבון עובר ושב
בנק הדואר
כרטיסי מט
חדש! הזמן באתר כרטיס מט"ח נטען שיגיע אליך באמצעות שליח לכתובת שתבחר. בעלי הכרטיס מקבלים 5% יותר לסכום הקאשבק שהם צוברים!
My Post האיזור האישי שלכם באתר
קבלו מידע אודות החבילות שהזמנתם או ששלחתם. כולל שירות חדש "My Post עד אלי" המאפשר להזמין לביתכם את החבילות המחכות לכם בסניף.
הצטרף לשירות וקבל מידע עדכני על חשבונך באמצעות האינטרנט מכל מקום ובכל שעה הנוחה לך
לחץ כאן
חדש! חידוש רישיון רכב וחידוש רישיון נהיגה
כחלק משיתוף הפעולה בין דואר ישראל למשרד התחבורה, מעתה ניתן לחדש רשינות ב-700 סניפי הדואר

מדריך ללקוח להעברת פעילות וסגירת חשבון עובר ושב

לקוחות יקרים,

לנוחותכם, מרוכזים להלן פרטים עיקריים הקשורים לתהליך סגירת החשבון, אשר נועדו לסייע לכם להבין את ההשלכות הכרוכות בהעברת פעילות וסגירת חשבון, ליידע אתכם בשלבים בתהליך סגירת החשבון ,לרבות הפעולות הנדרשות מימכם לצורך כך, במטרה לקצר ולפשט את התהליך ככול שניתן.
 
1. קבלת מידע
 
באפשרותך לבקש מהבנק למסור לך מידע על חשבונך, כגון יתרת החשבון הנוכחית, קיום הרשאות לחיוב חשבון /הוראות קבע, פנקסי שיקים וכרטיסי חיוב שהוזמנו בחשבון.
 
2. הליך סגירת חשבון
 
2.1 .עליכם להעביר לבנק הודעה בכתב להעברת פעילות/סגירת חשבון חתומה ומוסכמת ע"י כל הבעלים בחשבון. על הבקשה לכלול את הפרטים הבאים: מס' חשבון בבנק הדואר, שמות ומספרי זיהוי של כל הבעלים בחשבון.
 
לנוחיותכם, מצ"ב טופס בקשה לסגירת חשבון.
 
2.2.באפשרותכם להתקשר עם הבנק בהסכם למתן הוראות באמצעות הטלפון והפקס, כדי שיתאפשר לכם, במידת הצורך, למסור הוראות הנוגעות לפעולות כלשהן שיידרשו להעברת הפעילות או לסגירת החשבון.
 
2.3.עליכם להעביר לבנק הוראות  מפורשות בכל הנוגע ליתרת הזכות אם קיימת בחשבון. עליכם להעביר לחשבון אחר/למשוך את יתרת הזכות אם קיימת בחשבונכם.
 
2.4 עליכם לבטל את כרטיסי החיוב שברשותכם.
 
2.5. עליכם לבטל את הוראות הקבע ואת כל ההרשאות לחיוב החשבון.
 
2.6 במידה וחשבונכם נמצא ביתרת חובה/הינכם מחוברים לשירות "חריגה זמנית" וטרם כיסיתם את יתרת החריגה בחשבונכם, עליכם לבצע זאת טרם סגירת החשבון.
 
2.7. מוצע לכם לבטל ולהחזיר לבנק את כל פנקסי השקים שלא נעשה בהם שימוש ולוודא שלשיקים שיוצגו במהלך העברת החשבון יהיה כיסוי מספיק. שקים שיוצגו בחשבון לאחר סגירת החשבון יוחזרו מסיבת "חשבון סגור" וימנו במניין השקים לפי חוק שקים ללא כיסוי התשמ"א 1981. החזרת 10 שקים ומעלה יהפכו את בעלי החשבון ללקוחות "מוגבלים" לפי חוק שיקים ללא כיסוי.
 
ככל שלא יוחזרו פנקסי השקים הנכם מתבקשים להתחייב שלא לעשות בהם שימוש.
 
2.8.   הבנק יהיה רשאי להתנות את סגירת החשבון בהסדרת ההתחייבויות שהבנק קיבל על עצמו לטובת צד שלישי, בגין חשבונכם, כגון עיקול, שעבוד, צו מניעה וכו'.
 
2.9 לא ניתן לסגור חשבון עו"ש ללא סגירת חשבון מט"ח  אם קיים.
 
3. סגירת החשבון בפועל
 
עם השלמת ביצוע כל הפעולות הנדרשות לצורך סגירת החשבון ועם קבלת הודעת הבנק על כך, ייסגר החשבון ויסווג "חשבון סגור" החל מהמועד המצוין בהודעת סגירת החשבון, ובכך יפוג תוקף ההסכם לניהול החשבון.
 
4. חיובים וזיכויים שיגיעו לאחר סגירת החשבון.
 
בכל מקרה בו יגיע לבנק חיוב  ו/או זיכוי לחשבון לאחר סגירתו – יוחזר החיוב ו/או הזיכוי תוך מתן הודעה למחייב או למזכה כי החשבון נסגר.
 
5. לא ניתן יהיה "להפעיל" חשבון סגור
 
 
בנק הדואר  לשירותכם בכל שאלה או הבהרה  טלפון 02-5005-303, פקס 02-5005300

 
הלוואה לכל מטרה!
רוצים לצאת לחופשה חלומית? זקוקים לכסף לכל מטרה אחרת? קבלו הצעה להלוואה מיידית
מזומן בזמן
ייחודי לבנק הדואר: העברת כספים ברחבי הארץ במזומן תוך דקות וללא צורך בחשבון בנק
הזמן תור לסניף הדואר וקבל שירות בשעה היעודה בלי להמתין בתור!
הזמינו באינטרנט או בסלולאר תור לסניף אליו ברצונכם להגיע וקבלו שירות בסניף בשעה שהזמנתם